Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Opera aeterna V

Krátky opis
Piaty ročník projektu Opera aeterna predstaví rokokovú operu - intermezzo v dvoch dejstvách - Niccola Jommelliho La cantata e disfida di Don Trastullo. V titulnej postave sa predstaví Martin Babjak a spoluhráčmi budú Lenka Máčiková a Matúš Šimko, Musicu aeternu bude dirigovať jej umelecký vedúci Peter Zajíček. Záhrada Domu Albrechtovcov sa tak 24. a 26. júna o 20:00 zaplní tónmi rafinovaného a rozohraného diela v intenciách commedie dell´arte.
Fotogaléria
Názov podujatia
Opera aeterna V

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
24.06.2022 - 26.06.2022

Popis projektu

Opera aeterna V

 

24. a 26. jún 2022 o 20:00

Záhrada Domu Albrechtovcov

(v prípade nepriaznivého počasia koncertná sieň Klarisky)

 

 

Nicollò Jommeli: La cantata e disfida di Don Trastullo

komické inzermezzo v dvoch dejstvách

 

Don Trastullo je veľmi úsmevné intermezzo v dvoch dejstvách, ktoré zložil Niccolò Jommelli (1714-1774) pre Teatro della Pace v Ríme. Je to jeden z najväčších neapolských skladateľov, inscenuje príbeh  s jednoduchou zápletkou, podľa vtedajšej praxe: podvod, ktorý proti starému chvastúňovi vykoná bystrá slúžka, ktorá sa chce vydávať. Postavy sa vyjadrujú veľmi vtipne a jadrne, slovnými hračkami čerpanými z nevyčerpateľnej zásoby commedie dell´arte. Jommelliho hudba je rafinovaná, živá, vždy schopná podporiť rytmus akcie svojou meniacou sa pulzáciou. Dielo dosiahlo značný ohlas a hralo sa nielen v talianskych, ale i nemeckých mestách a zaznie v slovenskej premiére.

 

MUSICA AETERNA
dirigent a umelecký vedúci Peter Zají
ček
Arsenia: Lenka Má
čiková, soprán
Giambarone: Matúš Šimko, tenor
Don Trastullo: Martin Babjak, barytón
Slúžka, nemá postava: Renáta Pta
čin

 

réžia: Mariana Luteránová
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová Rácová
pohybová spolupráca: Renáta Ptačin
Technické zabezpečenie: Vladimír Slaninka

 

Obsadenie orchestra:

flauta: Martina Mestická

1. roh: Juraj Ofúkaný

2 roh: Tomáš Horkavý
1. husle: Peter Zajíček, Adam Szendrei, Michal Klas
2. husle: Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka
viola: Ján Gréner
violončelo: Michaela Čibová
violone: Romana Uhlíková
čembalo: Peter Guľas
chitarrone a baroková gitara: Jakub Mitrík

 

Usporiadateľ: MUSICA AETERNA o.z. v spolupráci s Albrecht forom

Vstupenky: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ticketportal.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR2vzHcG7HKwyy1xKzaejOIvAcZPTT6qw8lLyRY5s0vPPJfaTaVQk8Xkav8&h=AT2jX8eoD2ndszBANohASYaqGueU-GNL6Shy3WVaRudKopa2YjglDVoQSXhv64ue5iEs0P1etaUvSnJmy1AG9bb8IsySJ_PmiRlOCsiNUV3jS81gNqYK1bG8k-F9o9JU8w&__tn__=q&c%5b0%5d=AT24OAboSUIKhl6V5olS-nHEmdFaK8QfxSquGD2dAPHCCXFl_haDEMYE3DnVx3xAyqfx-Ut76A5-PVz1W53_fnqUAXiV4ejDt0fYCe5UNCoW_6vOQMQc-bvjDRTRWotnS68Rt5rw6QobxtKsdYp0Xv0Y8p4W5zYx5fXpxTsNU6lTklU" target="_blank">www.ticketportal.sk alebo hodinu pred vystúpením, pokiaľ nebude vypredané.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy.

 

Názov prímateľa
Musica aeterna

Celkový rozpočet:
17 500,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €