Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

36. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností

Krátky opis
Projekt je zameraný na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry s akcentom na hornú Nitru. Dramaturgia HFS bude pozostávať z komorných a scénických programových blokov regionálnych folklórnych zoskupení a hostí, školy tanca a sprievodných podujatí. Zámerom projektu je obohatenie kultúrneho života regiónu. Projekt má prínos pre širokú odbornú a laickú verejnosť a napomáha k zachovávaniu tradičnej ľudovej kultúry, jej výskumu v jednotlivých obciach a následnej prezentácií výsledkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
36. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
21.06.2022 - 25.06.2022

Popis projektu

Hornonitrianske folklórne slávnosti sú najväčším podujatím folklóru a tradičnej ľudovej kultúry na hornej Nitre. Zámerom je obohatenie kultúrneho života hornej Nitry a propagácia tradičnej kultúry. Cieľom je zachovávanie, odovzdávanie a šírenie ľudových zvykov a tradícií, piesní a tancov, ľudových remesiel a ďalších prejavov ľudovej kultúry v hmotnej i nehmotnej podobe. V roku 2022 sa uskutoční 36. ročník. Festival bude dvojdňový, pričom v piatok sa uskutoční vystúpenie regionálnych detských folklórnych súborov, medailón FS Vtáčnik a tanečný dom, sobota bude patriť víťazom regionálnych a krajských postupových súťaží regionálnym dospelým folklórnym kolektívom a pozvanému hosťovi . Sprievodné podujatia budú prebiehať v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, galérie RegionArt v Prievidzi a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Súčasťou HFS bude remeselný jarmok, workshop zameraný na tradičnú techniku riasenia plátna a tvorby belianskej výšivky, tvorivé dielne pre deti, ochutnávka tradičnej kuchyne a výstava fotografií. 

Realizácia projektu ( 21. – 25. jún 2022) – hlavný program slávností a sprievodné podujatia;

21.6.2022 – vernisáž výstavy Otváranie očí v galérii RegionArt tradičnej ľudovej architektúre
22.6.2022 – 
prezentácia tradičného odevu čičmiansko-belianskej oblasti v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

23.6.2022 – komponovaný program v RKC v Prievidzi Pieseň v mojom živote - Belej sa mi, belej - život a tradície belianskej doliny
24.6.2022 – Námestie v Prievidzi  tradičný jarmok – návštevníkom sa predstavia remeselníci z regiónu hornej Nitry a súčasťou bude ochutnávka tradičných jedál.
Hlavný večerný program: Privítanka,Veselože - program regionálnych detských folklórnych súborov, Medailón FS Vtáčnik, Škola tanca pre folkloristov a širokú verejnosť, kde sa za účasti regionálnych ľudových hudieb a pod vedením tanečného lektora, budú učiť tance z hornej Nitry.   

25.6.2022 – tradičný jarmok s remeselníkmi a tradičnou kuchyňou, doplnený o tvorivé dielne pre deti. Hlavný program : Privítanka, program Povedačky (... tak vraveli stará mať) regionálnych folklórnych skupín,  vystúpenie hosťa FS Šarišan, komponovaný program Koník na dne duše.

               

Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
21 690,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €