Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divertimento musicale 2021 - 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

Krátky opis
Zámerom podujatia je podporovať najnáročnejšiu oblasť ZUČ-neprofesionálne hudobné súbory v oblasti vážnej hudby. Jubilejný 30.ročník bude vyvrcholením dvojstupňovej súťaže a umožní najlepším malým komorným telesám a orchestrom, postupujúcim z krajských kôl, predviesť svoje interpretačné umenie na posúdenie odborníkom. Cieľom súťaže je odborne usmerniť túto oblasť ZUČ, ktorá si od umeleckých vedúcich vyžaduje systematickú prácu s talentovanou mládežou v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divertimento musicale 2022

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
17.06.2022 - 18.06.2022

Popis projektu

DM 2022 je celoštátnym festivalom komornej hudby. Súťažia tu neprofesionálni hudobníci v malých hudobných telesách resp. orchestroch vo všetkých vekových kategóriách (deti, mládež a dospelí). Súťaž podporuje činnosť takýchto súborov, poskytne im priestor pre celoštátnu konfrontáciu výsledkov ich práce, zároveň podporí vznik nových kolektívov. Zapojením profesionálnych hudobných umelcov (interpretov, dirigentov, skladateľov) do prípravy a realizácie súťaže prispieva k ďalšiemu vzdelávaniu súborov. Významnou mierou usmerňuje aj repertoárovú skladbu zúčastnených. Okrem diel obľúbenej klasickej hudobnej literatúry inšpiruje ich na interpretáciu diel svetových a predovšetkým súčasných slovenských autorov. Odborným garantom Divertimento musicale je Národné osvetové centrum, organizačným garantom celoštátneho kola je Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota. Spoluusporiadateľmi podujatia sú Mesto Rimavská Sobota a Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote. Celoštátne kolo hudobného festivalu Divertimento musicale, tejto dvojstupňovej postupovej súťaže, sa koná každé dva roky. Výber malých komorných telies a orchestrov na celoštátnu súťažnú prehliadku do Rimavskej Soboty sa uskutoční na základe výsledkov krajských súťaží. Tie organizujú ROS v spolupráci s NOC. Dôležitou súčasťou súťažnej prehliadky sú rozborové semináre pre dirigentov a vedúcich súborov. Do programu DM 2022 je zaradený aj koncert profesionálneho hudobného telesa, tri workshopy a burza nôt.

 

 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
14 560,00 €

Výška podpory:
13 000,00 €