Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Poskytnúť priestor na vzdelávanie a prezentáciu tvorivých zručností seniorov z Galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými aktivitami, umožňuje jubilejný 10. ročník kreatívno-edukačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách. Organizátorom tvorivých dielní a verejnej prezentácie diel je Galantské osvetové stredisko. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stretnutie vo farbách - vzdelávanie a tvorivé dielne seniorov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
21.06.2022 - 01.07.2022

Popis projektu

Poskytnúť priestor na vzdelávanie a prezentáciu tvorivých zručností seniorov z Galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými aktivitami, umožňuje jubilejný 10. ročník kreatívno-edukačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách. Realizátorom a garantom aktivít je Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu. Pre kvalitatívny rast výtvarníkov sa budú v rámci projektu v dňoch 21. a 28. júna 2022 realizovať v Galantskom osvetovom stredisku dve tvorivé dielne s aktívnou tvorbou zúčastnených, ktoré im umožnia zdokonaľovať sa vo výtvarnej tvorbe i osvojiť si nové poznatky a zručnosti. Stretnutie vo farbách poskytuje účastníkom možnosť aktívnej tvorby i verejnej prezentácie prostredníctvom výstavy výtvarných diel, ktorá sa bude konať dňa 1. júla 2022 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Výnimočnosť tohto podujatia je aj v osobnom kontakte seniorov – autorov diel a návštevníkov, ktorí medzi sebou budú v parku pri prezentácii viesť neformálny priateľský dialóg. Aktivita Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom-výtvarníkom vzdelávať sa, prezentovať svoje diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje hodnotné umelecké zážitky a taktiež sa uskutočnenou aktivitou prispeje k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti. Prínosom projektu je aktívne využívanie voľného času a taktiež podpora inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času v oblasti výtvarnej tvorivosti.


Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 650,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €