Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

A v tom Rudne

Krátky opis
Projekt „A v tom Rudne“ je zameraný na prezentáciu, uchovávanie prejavov a rozvoj vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre obce Nitrianske Rudno. Predchádzal mu viac ako ročný terénny výskum. Pozostáva z moderovanej diskusie s informátormi, tanečného domu a následnej tanečnej zábavy a z výstavy dobových a porovnávacích fotografií a tradičného odevu.
Fotogaléria
Názov podujatia
A v tom Rudne

Miesto konania / kraj
Nitrianske Rudno / Prievidza

Termín konania
11.06.2022

Popis projektu

Projekt „A v tom Rudne“ je zameraný na prezentáciu, uchovávanie prejavov a rozvoj vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre obce Nitrianske Rudno. Predchádzal mu viac ako ročný terénny výskum.

Zámerom projektu je pútavou formou prezentovať informácie získané výskumom, zážitkovou formou učenia vzdelávať účastníkov a inšpirovať ich k ďalšiemu záujmu o tradičnú kultúru regiónu. Hlavným cieľom projektu je zachovávať tradičnú kultúru a jej prejavy, rozvíjať vedomosti o kultúre obce Nitrianske Rudno a zdieľať informácie získané výskumom so širokou verejnosťou.

Hlavnou projektovou aktivitou bude moderovaná diskusia s informátormi spojená s interpretáciou súvisiaceho piesňového materiálu a následný tanečný dom s výučbou tancov z regiónu. Sprievodnou aktivitou bude výstava tradičného odevu a dobových fotografií.

Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia obce, ktorí si formou zážitkového učenia osvoja nové vedomosti o miestnej tradičnej kultúre. Sekundárnou cieľovou skupinou sú folklórne kolektívy pôsobiace v rudnianskej doline, pre ktoré môže byť projekt inšpiračným zdrojom. Ďalšou cieľovou skupinou je široká odborná i laická verejnosť, pre ktorú bude mať projekt charakter popularizácie lokality.

Názov prímateľa
Detská ľudová hudba spod Rokoša

Celkový rozpočet:
1 125,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €