Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
4. ročník tvorivej dielne so zameraním na tradičný ľudový ornament regiónu Hont určený neprofesionálnym výtvarníkom okresu. Cieľom je propagácia a znovuoživenie výtvarných tradícii regiónu a praktické využitie tradičných ľudových motívov novým spôsobom. Podujatie prebieha v tradičnom vidieckom prostredí obce Dolné Strháre.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hontiansky ornament

Miesto konania / kraj
Dolné Strháre / Veľký Krtíš

Termín konania
25.06.2022 - 26.06.2022

Popis projektu

Cieľom je predstaviť mladej generácii kultúrne dedičstvo predkov - hontiansky ornament, jeho estetickú a symbolickú hodnotu, vtedajší technologický postup pri jeho aplikácii a hľadať spôsoby jeho zachovania a uplatnenia v modernom svete. Pre registrovaných účastníkov budú pripravené: dielňa cínovania, dielňa venujúca sa šperkom z drôtu, textilná dielňa a grafická dielňa, kde sa pod dohľadom odborných lektorov budú môcť danej problematike venovať. Výstupom projektu budú účastníkmi zhotovené umelecké reprodukcie ľudového ornamentu z oblasti Hontu na nimi zvolený materiál. Do projektu budú zapojení žiaci základných a základných umeleckých škôl v okrese Veľký Krtíš, ako aj záujemci zo širokej verejnosti a samostatne tvoriaci neprofesionálni výtvarníci.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
16 250,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €