Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čipka v Honte

Krátky opis
festival paličkovanej čipky
Fotogaléria
Názov podujatia
Čipka v Honte

Miesto konania / kraj
Sucháň / Veľký Krtíš

Termín konania
21.06.2022 - 25.06.2022

Popis projektu

Festival má charakteristiku vyvrcholenia celoročných čipkárskych aktivít. Aj týmto spôsobom sa snažíme prostredníctvom podujatia priblížiť a udržať záujem o čipku v Honte pre súčasnú generáciu. Cieľom projektu je sprostredkovať návštevníkom festivalu prostredníctvom projektových aktivít estetický zážitok a priblížiť im krásu kultúrneho dedičstva regiónu Hont. Cieľom je poukázať aj na veľký vplyv industrializácie v podobe rozšírenia farebnej škály a výzdoby /korálky, atď./ paličkovanej čipky. 

Hlavnými projektovými aktivitami je: vytvorenie scénického programu, výstava tradičnej paličkovanej čipky hontianskych obcí a mechanického inventáru (paličky, podložka na valec - vyrobené ručne a mechanicky, atď. ); celoslovenská súťažná výstava "Lúka plná kvetov" a komentovaná prehliadka zameraná na paličkovanú čipku. 

V jednotlivých aktivitách sa návštevníkom priblíži hontianska paličkovaná čipka prostredníctvom slova, hudby, tanca a vizualizácie.


Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 230,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €