Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

CINEAMA 2022

Krátky opis
Verejné premietanie súťažných snímkov v rámci krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2022.
Fotogaléria
Názov podujatia
CINEAMA 2022

Miesto konania / kraj
Komárno / Komárno

Termín konania
02.06.2022 - 30.06.2022

Popis projektu

21. 06. 2022 sa v komárňanskom Kine TATRA bude konať krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2022, ktorá vytvára podmienky na porovnanie a zhodnotenie výsledkov tvorby amatérskych filmárov Nitrianskeho kraja verejnou prezentáciou súťažných prác. Určená je deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v rôznych žánrových kategóriách ako dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. CINEAMA napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie aj technické schopnosti v oblasti filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov. CINEAMA zahŕňa aj vzdelávaciu časť – odborný rozborový seminár a workshop, kde odborníci z praxe i pedagógovia analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú autorom ako dospieť k lepším výsledkom a filmom.

 

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE

Celkový rozpočet:
2 050,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €