Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Galantské osvetové stredisko v roku 2022 organizuje v poradí 6. ročník úspešných vzdelávacích podujatí pre kronikárov pod názvom Kronika 2022, prostredníctvom ktorých sa významným spôsobom napomáha zvyšovaniu kvality kronikárskej práce v obciach a mestách. Začínajúci ako aj pokročilejší kronikári majú možnosť nadobudnúť nové poznatky a zručnosti. Workshopy prispievajú k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník.
Fotogaléria
Názov podujatia
KRONIKA 2022 – workshop pre kronikárov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
14.06.2022

Popis projektu

Dlhoročným úspešným organizátorom workshopov pre kronikárov v Galantskom regióne je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projektová aktivita pod názvom Kronika 2022 vytvára príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník. Začínajúci ako aj pokročilejší kronikári prostredníctvom kronikárskych workshopov nadobúdajú nové poznatky a zručnosti. V rámci šiesteho ročníka sa prvý z dvojice vzdelávacích podujatí pre kronikárov uskutoční dňa 14. júna 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Zámerom a snahou realizátora projektu pri uskutočnení workshopov je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník obcí a miest. Kvalitná kronikárska práca je významným benefitom k zaznamenávaniu súčasných udalostí ako dôležitého zdroja poznania a informácií pre budúce generácie. Workshop bude lektorsky viesť Mgr. Martin Lukáč, skúsený odborník pre oblasť tvorby kroník. Tematicky bude workshop venovať náležitú pozornosť metodike práce s kronikou, odbornej a estetickej úrovni kroník a tiež aktuálnym problémom a výzvam, ktoré stoja pred kronikármi. K zvyšovaniu úrovne kronikárskej práce s určitosťou napomáha systematické vzdelávanie kronikárov, ku ktorému výrazne prispievajú realizované workshopy.

Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 650,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €