Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Yarmat 2021-22

Krátky opis
Projekt celoročnej činnosti divadla Yarmat je realizovaný v dedinskom prostředí, v Dolných Orešanoch. Priestor divadla, ktorý je vytvorený v súkromnom dome v pivničnch priestoroch, má kapacitu 30 divákov. V letnom období je pre aktivity projektu využívaná aj záhrada, kde sú realizované netradičné divadelné vystúpenia. V časti objektu je k dispozícii zázemie, ubytovacia kapacita a priestor pre tvorivé rezidenčné pobyty umelcov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Celý projekt

Miesto konania / kraj
Dolné Orešany / Trnava

Termín konania
01.07.2021 - 30.06.2022

Popis projektu

Projekt celoročnej činnosti bol realizovaný v súlade so zmluvou o poskytnutí prostriedkov z verejných zdrojov FPU. Činnosť bola poznamenaná pandémiou covidu 19, kedy boli vo viac ako polovici obdobia platil úplný zakáz verejných podujatí alebo ich zásadné obmedzenia. Bohužiaľ v čase, kedy sa platnosť opatrení skončila, nastal ďalší problém v súvislosti s vojenskýcm konfliktom na Ukrajine. V marci 2022 boli priestory zázemia divadla a rezidenčného centra  poskytnuté ako náhradné ubytovanie pre ukrajinských odídencov. Realizácia projektu bola komplikovaná, väčšia časť projektu sa uskutočnila na konci plánovaného obdobia s využitím exteriérových priestorov pre podujatia a zároveń aj pre plánované pravidelné diskuzie s divákmi. V tejto situácii vstúpilo do hry riziko nepriazne počasia.

Názov prímateľa
Divadlo YARMAT

Celkový rozpočet:
18 000,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €