Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umelecké a vzdelávacie aktivity o. z. Dragúni

Krátky opis
Profesionálne umelecké a vzdelávacie aktivity o. z. Dragúni - FolkLab (folklórne laboratórium), umelecko-vzdelávacej platformy podporujúcej vznik umeleckých/performatívnych produkcií a experimentov v spolupráci mladých profesionálnych umelcov z rôznych oblastí pôsobenia a ich vzájomné sieťovanie, ako aj vzdelávanie v oblastiach rozvoja ich umeleckých, kreatívnych a kultúrno-menežérskych kompetencií.
Fotogaléria
Názov podujatia
FolkLab - výstup hudobno-tanečná produkcia

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.11.2021 - 30.06.2022

Popis projektu

FolkLab (Folkórne laboratórium) je nová umelecko-vzdelávacia platforma založená občianskym združením Dragúni v záujme sieťovania umelcov a odborníkov aktívne pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, interpretačného, choreografického, divadelného, performatívneho i vizuálneho umenia, dizajnu, hudobnej kompozície, či umeleckého marketingu, médií a komunikácie v národnom i medzinárodnom kontexte.


FolkLab vytvára podmienky k vzájomnej výmene skúseností a vedomostí aktérov pôsobiacich v rôznych oblastiach umenia s cieľom zužitkovať a aplikovať ich kreatívny a vedomostný potenciál v rámci vzdelávacích i tvorivých aktivít. Ambíciou projektu je iniciovať vzájomnú interakciu a tvorbu tak, aby umelecká realizácia talentovaných mladých tvorcov mohla prebiehať v profesionálnych podmienkach s možnosťou využitia mentorského dohľadu a konzultácií osobností z radov významných a skúsených umelcov a odborníkov z praxe.

Názov prímateľa
DRAGÚNI

Celkový rozpočet:
69 000,00 €

Výška podpory:
55 000,00 €