Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská postupová súťaž Kontakt

Krátky opis
Realizácia krajskej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Krajská postupová súťaž Kontakt.
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská postupová súťaž Kontakt

Miesto konania / kraj
Komárno / Komárno

Termín konania
24.05.2022 - 31.07.2022

Popis projektu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 10. júna 2022 Krajskú postupovú súťaž Kontakt v priestoroch Wine Garden, Okružná cesta, Bašta VI. v Komárne. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom súťaže Kontakt 2022 je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby na Slovensku. Súťažiaci môžu v živom podaní vystúpiť len s pôvodnou autorskou piesňovou alebo inštrumentálnou tvorbou. Podujatia sa zúčastnia amatérski hudobníci a hudobné zoskupenia, ktoré pôsobia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na koncertovanie pred odborníkmi a verejnosťou a pomôcť etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby. Dôležitou súčasťou súťaže je odborný rozborový seminár, ktorý je adresný a dôsledný s poslaním odborne posúvať amatérskych umelcov.

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 

Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom

Celkový rozpočet:
4 840,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €