Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Marusel - detský festival folklóru a hier

Krátky opis
Hlavnou myšlienkou festivalu je podpora priateľstva medzi deťmi a odbúravanie rivality a konkurencie a vytváranie priestoru na vzácnu vzájomnú konfrontáciu folklórnych tradícií a modernej doby. Organizovanie tematicky orientovaného festivalu zároveň prispieva k záchrane tradičnej ľudovej kultúry a tá najmladšia generácia je ideálnym nástrojom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Marusel - detský festival folklóru a hier

Miesto konania / kraj
Sedliská / Vranov nad Topľou

Termín konania
05.06.2022

Popis projektu

Typické detské hry ako spomienky na časy dávne minulé, na našich starých rodičov možno dnes vidieť ako pódiový prejav v podaní detských folklórnych súborov . Práve zanietení vedúci kolektívov vnášajú do ich moderných duší tradíciu. Každý súbor má svoje vlastné spracovanie hier, v mnohom líšia a v mnohom sú si podobné. Pilotný detský festival folklóru a hier by bol v našom regióne novinkou. Názov Marusel sme si zapožičali z knihy Melánie Nemcovej známej etnografky, publicistky a choreografky, kde je takto pomenovaná dievčenská hra z nášho regiónu. Prvý ročník by mal regionálny charakter. Postupom času ho plánujeme realizovať s nadregionálnou až medzinárodnou účasťou. Hlavnou myšlienkou festivalu je podpora priateľstva medzi deťmi a odbúravanie rivality a konkurencie a vytváranie priestoru na vzácnu vzájomnú konfrontáciu folklórnych tradícií a modernej doby. Organizovanie tematicky orientovaného festivalu zároveň prispieva k záchrane tradičnej ľudovej kultúry a tá najmladšia generácia je ideálnym nástrojom. Cieľom festivalu je ponúknuť priestor deťom pôsobiacich v detských folklórnych súboroch, ktoré v našom regióne nemajú veľa príležitostí zúčastniť sa na podobných väčších festivaloch, na ktorých by sa mohli plne realizovať. Cieľovou skupinou sú členovia detských folklórnych kolektívov z nášho regiónu. 

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
2 230,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €