Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Z lásky k tradíciám

Krátky opis
Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom - skúsenosťou. Pod taktovkou odborných lektorov si folkloristi a laická verejnosť môžu vyskúšať a osvojiť tradičné tanečné zručnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečný dom

Miesto konania / kraj
Dlhé Klčovo / Vranov nad Topľou

Termín konania
28.05.2022

Popis projektu

Tradičná ľudová kultúra súvisí s identitou krajiny, ktorú charakterizuje a podmieňuje jej životný štýl, tradície, myslenie a aj konanie ľudí. Je dôležité uchovávať tradičné ľudové zvyky ako nehmotné kultúrne dedičstvo našich predkov ako prostriedok pre zvýraznenie a vyzdvihnutie jedinečnosti duchovných hodnôt národa. Zámerom projektu je aby si vybrané prvky kultúry členovia spoločenstva medzi sebou navzájom odovzdávali, ako dedičstvo spoločenstva. Hlavným dôvodom prečo si musíme chrániť našu ľudovú kultúru sú zmeny v životnom štýle. Podpora aktivít orientovaných na vytváranie vzťahu k tradíciám je krokom k spoznávaniu a uvedomeniu si vlastnej kultúrnej identity. Hlavným cieľom našich aktivít je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej ľudovej kultúry najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom – skúsenosťou. 1. aktivita - Vranovské tanečné domy - Jednu z hlavných komunikačných liniek tvorí mladá generácia, členovia folklórnych súborov. Ďalšími cieľovými skupinami sú členovia dedinských folklórnych skupín, ale aj široká laická verejnosť. Vranovské tanečné domy organizujme už od roku 2017 pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov. Rok 2020  sme kvôli zlej epidemiologickej situácii prispôsobili opatreniam a uskutočnili prvý OPEN AIR tanečný dom na námestí vo Vranove n.T., kedy sme tanečnú a hudobnú tradičnú kultúru priniesli priamo na námestie medzi obyvateľov mesta. Ponúkli sme zážitok z priameho poznania tanečného materiálu prostredníctvom reálneho interaktívneho prístupu. Tento tanečný dom sa tešil skvelým ohlasom verejnosti preto chceme pokračovať v takejto forme tanečných domov aj v roku 2021. Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom - skúsenosťou. Pod taktovkou odborných lektorov si folkloristi a laická verejnosť môžu vyskúšať a osvojiť tradičné tanečné zručnosti.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
5 000,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €