Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Jazykom tanca 2022 - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Krátky opis
Krajská súťaž choreografií „Jazykom tanca 2022“ vytvára priestor pre prezentáciu a konfrontáciu aktívnej tvorby choreografov na území PSK. Je jedným z typov podujatia, ktoré aktivizuje činnosť a podporuje rozvoj folklórnych súborov, tanečných zoskupení, tvorcov, choreografov a interpretov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Jazykom tanca

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
26.06.2022

Popis projektu

Krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov je prvým stupňom súťaže. Víťazi z nej postupujú na celoštátnu súťaž, kde dostávajú možnosť konfrontácie s kolektívmi z celého Slovenska. Naším cieľom je prostredníctvom súťaže a prehliadky aktivizovať choreografov k využívaniu originálnych výrazových prostriedkov, scénických a dramaturgických prístupov s dôrazom na zachovávanie tradícií, podporovať činnosť a rozvoj folklórnych kolektívov interpretujúcich tradičnú ľudovú tvorbu a tým zvyšovať ich umeleckú úroveň. Súťaž je dvojstupňová, pričom krajské kolo je prvým kolom súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov. Víťazi postupujú na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov, ktoré sa bude konať v roku 2022. Hlavnou cieľovou skupinou sú choreografi, vedúci folklórnych kolektívov, tanečníci organizovaní vo folklórnych kolektívoch ale aj široká verejnosť so záujmom o ľudovú kultúru.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
1 880,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €