Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Priblíženie života a tvorby spisovateľky Hany Koškovej formou viacerých edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie detí a mládeže – hry s tematikou autorkinej detskej tvorby (Jašenie s Jašom, Repujúci grep, Uľa-Fuľa krotí farby...), – divadelné spracovanie povestí (Most s tromi oblúkmi, Veštica z Polichna, Blatofúz z Čertovho žriedla...) z tvorby spisovateľky detskými divadelnými súbormi a čítanie z jej tvorby, ktorá ovplyvnila celé generácie vidieckeho a mestského spoločenstva.
Fotogaléria
Názov podujatia
Uzdraviť slovom

Miesto konania / kraj
Tuhár / Lučenec

Termín konania
19.06.2022

Popis projektu
Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
15 040,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €