Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Cieľom projektu je zrealizovať sériu tvorivých dielní pre zbory a vedúcich speváckych zborov, aby mali možnosť priučiť , zdokonaliť a prezentovať sa. Zároveň umožní vzájomné porovnanie, konfrontáciu a odborné usmernenie v smerovaní prejavu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé dielne pre spevácke zbory

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
04.06.2022

Popis projektu
Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
9 510,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €