Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Hlavným zámerom podujatia Divadelné tvorivé dielne v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, je poskytnúť deťom a mládeži priestor na zmysluplné využívanie voľného času. Realizátorom Divadelných tvorivých dielní je Galantské osvetové stredisko. Divadelné dielne podporujú tvorivú činnosť detí a mládeže, iniciujú záujem o nadobúdanie nových informácií a ponúkajú rozširovanie vedomostí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné tvorivé dielne

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
20.05.2022 - 10.06.2022

Popis projektu
Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti realizuje aktivity a podujatia zamerané na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie detí a mládeže prinášajú Divadelné tvorivé dielne, ktoré sa budú realizovať v projekte pod názvom Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Aktivita sa zameriava na vytvorenie a rozvoj voľnočasových aktivít školopovinných detí a mládeže, v oblasti divadla. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Štyri tvorivé divadelné dielne sa uskutočnia v termínoch 20. a 27. mája a 3. a 10. júna 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Divadelné dielne pre deti a mládež budú vedené odborníkmi s dlhoročnými divadelnými skúsenosťami, v rámci ktorých by mladí ľudia mali možnosť zoznámiť sa divadlom a naučiť sa správnym návykom, ktoré sú dôležité pri prezentácii dramatizácie na javisku. Podporiť a rozvíjať v deťoch ich prirodzené nadanie je podstatou práce v tvorivých dielňach, kde nadobudnú základné divadelné zručnosti ako pohyb po javisku, práca s imaginárnym predmetom, javisková reč, správna artikulácia, ale aj vyjadrenie emócií a improvizácia. Prínosom projektu je aktívne využívanie voľného času detí a mládeže a podpora nových a inšpiratívnych foriem trávenia voľného času prostredníctvom kreatívnej divadelnej činnosti. Divadelné dielne podporujú tvorivú činnosť detí a mládeže, iniciujú záujem o nadobúdanie nových informácií a ponúkajú rozširovanie vedomostí.
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 650,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €