Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kreatívne tvorenie II.

Krátky opis
Hravé učenie je určený pre pedagógov, pedagógov ZUŠ a vedúcich divadelných súborov, ktorí budú pracovať na možnostiach, ako rozvíjať prirodzený potenciál dieťaťa a ako si budovať vzťah medzi učiteľom a žiakom. Garantom a lektorkou je Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD. Workshop zameraný na rozvoj zručnosti a budovanie vzťahu medzi učiteľom a žiakom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hravé učenie

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
18.05.2022

Popis projektu

Workshop zameraný na rozvoj zručnosti a budovanie vzťahu medzi učiteľom a žiakom.

Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch - Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár

Celkový rozpočet:
5 003,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €