Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dobšinského rozprávkový Gemer 2022

Krátky opis
Záver druhého májového týždňa bude patriť v rimavskosobotskom Dome kultúry rozprávkam. V termíne11.–13. 5. pripravili 27. ročník podujatia Dobšinského rozprávkový Gemer 2022. Počas troch dní, ktoré budú zamerané na detského diváka, sa uskutoční množstvo podujatí: divadelné predstavenie, výtvarná tvorivá dielňa, rôzne besedy i čítanie rozprávok, všetko v duchu rozprávok a P. Dobšinského. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER 2022

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
11.05.2022 - 13.05.2022

Popis projektu

Záver druhého májového týždňa bude patriť v Dome kultúry rozprávkam. V termíne11.–13. 5. pripravujeme 27. ročník podujatia Dobšinského rozprávkový Gemer 2022. Počas troch dní, ktoré budú zamerané na detského diváka, sa uskutoční množstvo podujatí: divadelné predstavenie, výtvarná tvorivá dielňa, rôzne besedy i čítanie rozprávok, všetko v duchu rozprávok a P. Dobšinského. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Predstavenie divadla ACTORES z Rožňavy na motívy rozprávky z pera P. Dobšinského  PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH bude venované deťom zo základných škôl. Táto slovenská ľudová rozprávka je okorenená vtipom, popretkávaná piesňami, porekadlami a ľudovými obyčajmi. Tvorivé dielne z rôznych odvetví adresujeme ako deťom, tak i ich pedagógom. Kreatívnu výtvarnú dielňu  s využitím prírodných materiálov MAĽUJEME  ROZPRÁVKU bude viesť učiteľka ZUŠ Nikoleta Csízi Gečeová. Beseda a kreatívna dielňa s ukážkami prác vodenia bábok HRA V ŽIVOTE ČLOVEKA bude adresovaná učiteľkám MŠ a ZŠ. Viesť ju bude dramaturg a divadelný kritik PhDr. Ľubomír Šárik, ktorý pripraví aj prednášku a besedu pre stredoškolákov na tému: Krajina plná detstva – rozprávky

P. Dobšinského a S. Czambela. Súčasťou bude i čítanie najobľúbenejších rozprávok P. Dobšinského v materských školách mesta. Záver podujatia bude patriť besede s autorkami kalendára na rok 2022 s námetom Dobšinského rozprávok: LABYRINT  DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVOK. Jeho námetom sa stali rozprávky ako Soľ nad zlato či Dvanásť mesiačikov. Ukážky prác a kreativita Ivany Jackuliakovej a fotografky Petry Rapčanovej určite zaujme prítomného diváka.

Dobšinského rozprávkový Gemer je tradičné podujatie venované zachovávaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých jej podobách, ktorého cieľom je formovanie osobnosti a postojov detí a mladých ľudí, posilnenie príslušnosti k tradíciám, k regiónu, iniciovanie mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok a v neposlednom rade pripomenutie si odkazu P. E. Dobšinského.

 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
1 900,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €