Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

GLITCH

Krátky opis
Bezprostredným podnetom k tomuto projektu je pokúsiť sa o priamu polemiku o dejinách zmätenia, ktorá smeruje k „záchrane“ toho, čo kedysi tvorilo prirodzené estetické univerzum. Odkrýva najnepatrnejšie svety a naznačuje fungovanie a dynamiku existencie, ktorá je ďaleko za hranicou toho, čo sú naše zmysly schopné vnímať. Táto polemika v našom projekte predpokladá spojenie pohybu, hudby, videomappingu a scénickej inštalácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
pohybovo-výtvarná inštalácia

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.08.2018 - 28.02.2019

Popis projektu

Projekt vychádza z odlišností, ktoré naznačuje vzťah medzi civilizáciou a prírodou, logikou a intuíciou, absolútnym a relatívnym, všeobecným a osobným, budúcnosťou a prítomnosťou, kontrolovateľnosťou a nekontrolovatelnosťou, geometriou a organickým chápaním, materiálmi – ktoré človek vytvoril a materiálmi prírodnými, hladkým a hrubým, čistotou a koróziou, jednoznačnosťou a mnohoznačnosťou, svetlým a tmavým, dokonalosťou a nedokonalosťou, pravidelnosťou a nepravidelnosťou, zložitosťou a jednoduchosťou, vznikom a zánikom.


Performatívno-pohybová zložka predstavenia ktorej spomínaný materiál a východiskové tézy vytvára v tejto polemike inštinktivisticko-behavioristický dialóg. Kým prvý názor je zameraný na minulosť človeka ako takého, druhý prežíva prítomnosť svojho okolia.


Človek je bábkou, ktorá je vedená na povrázkoch inštinktov alebo podmieňujúcich podmienok.


„ak sa chceme pokúsiť definovať podstatu človeka podľa špecifických biologických a duchovných kritérií, musíme sa najprv zaoberať jeho zrodom. Je to však oveľa zložitejšie. Odpovede by mohli znieť asi takto: v okamžiku počatia, v momente keď plod nadobúda svoju podobu, pri pôrode, alebo by sme mohli dokonca tvrdiť, že väčšina ľudí sa úplne nenarodilo  až do okamihu svojej smrti.“


Erich Fromm: Anatomie lidské destruktivity.

Názov prímateľa
debris company / umenie a ľudia

Celkový rozpočet:
29 338,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €