Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Detský folklórny festival

Krátky opis
krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže detských folklórnych súborov - Eniki Beniki
Fotogaléria
Názov podujatia
Detský folklórny festival

Miesto konania / kraj
Kokava nad Rimavicou / Poltár

Termín konania
13.05.2022

Popis projektu

Zámerom a cieľom prehliadky je aktivizovať činnosť a podporovať rozvoj detských folklórnych súborov pôsobiacich v Banskobystrickom samosprávnom kraji, popularizovať výchovu ľudovým umením a viesť deti k poznávaniu tradičnej kultúry Slovenska. Úroveň jednotlivých súťažných javiskových vystúpení bude konfrontovaná nielen s ich rovesníkmi, ale aj s odbornou porotou. Tá bude vo svojom hodnotení prihliadať na vhodnosť výberu témy, spracovanie materiálu, rešpektovanie podoby a funkcie tradičnej príležitosti, úroveň interpretácie rôznych typov tancov, hudobných a spevných prejavov, funkčné využitie tradičného odevu a rekvizít, umelecké spracovanie vybranej témy a celkový dojem. Predsedníčkou odbornej poroty bude pracovníčka Národného osvetového centra na oddelení folklóru a folklorizmu - Mgr. Katarína Babčáková. Spoluorganizátorom podujatia je už niekoľko rokov obec Kokava nad Rimavicou. V priestoroch Domu kultúry sú vytvorené dobré podmienky pre všetkých účinkujúcich a širokú divácku verejnosť. Krajská súťažná prehliadka má aj dôležitý edukačný charakter, pretože vedúci detských folklórnych kolektívov majú možnosť konzultácie s odbornou porotou, ako aj priestor na detailnejšie zhodnotenie jednotlivých programových čísel po oficiálnom vyhlásení výsledkov na rozborovom seminári.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 875,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €