Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

CINEAMA 2022 - 30. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Krátky opis
Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby.
Fotogaléria
Názov podujatia
CINEAMA 2022 - 30. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
07.05.2022

Popis projektu

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná. Ocenené diela postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť - odborný seminár, ktorý prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu,
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
S finančnou podporou Národného osvetového centra.

Program:
8:00 – 8:25 – prezentácia
8:30 – 9:20 – I. blok súťažných filmov
9:20 – 9:30 – Prestávka
9:30 – 9:40 – Slávnostné otvorenie súťaže
9:40 – 10:30 – II. blok súťažných filmov
10:30 – 10:40 – Prestávka
10:40 – 11:30 – III. blok súťažných filmov
11:30 – 11:40 – Prestávka
11:40 – 12:30 – IV. blok súťažných filmov
12:30 – 13:15 – Prestávka na obed
13:15 – 14:00 – V. blok súťažných filmov
14:00 – 14:10 – Prestávka
14:10 – 15:00 – VI. blok súťažných filmov
15:00 – 15:45 – zasadnutie poroty
15:45 – 17:15 – rozborový seminár
17:30 – vyhlásenie výsledkovNázov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
1 900,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €