Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
Cieľom tohto podujatia „Metamorfózy fotografie“ je umožniť profesionálom, amatérom, študentom škôl zameraným na fotografiu, aj stredoškolskej mládeži účasť na prednáškach špičkových slovenských a zahraničných prednášateľov, učiť sa od odborníkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vzdelávam e umením Medzinárodná fotografická konferencia "Metamorfózy fotografie"

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
27.05.2022

Popis projektu

Fotografická konferencia určená pre cieľovú skupinu: neprofesionálni a profesionálni fotografi, tvoriví umelci, pedagógovia a prednášajúci, študenti vysokých a stredných škôl, záujemcovia o fotografické médium.

Zorganizujeme sériu 6 prednášok s následnou diskusiou. Trvanie od 8.00 – 15.00. Miesto: Hotel Golden Eagle, Levice. Prednášajúci – tvoriví umelci, kurátori, historici umenia prednesú svoj príspevok (viď. nižšie) a následne odznejú diskusie. Spolu cca 150 účastníkov, z radov mládeže, študentov a dospelých amatérov. Účastnícke poplatky: študenti 0€, ostatní 10€. Prednášajúcim autorom hradíme dopravu, ubytovanie, občerstvenie, zborník príspevkov. Ostatní účastníci: občerstvenie, zborník príspevkov. Diskusné príspevky zahraničných prednášajúcich simultánne tlmočia prekladatelia. Ku konferencii bude vydaný Zborník príspevkov v slovenskom a anglickom jazyku. 

Ďalším cieľom projektov v oblasti fotografickej tvorby je zabezpečenie ďalšieho vzdelávania neprofesionálnych fotografov. Cieľom je aj neustále zvyšovanie úrovne prác, výstav a fotosúťaží, či už na regionálnej, ale aj na celoslovenskej, či medzinárodnej úrovni. Týmto zviditeľňujú nielen tento druh umenia, ale aj svoju obec, svoje mesto, kraj a Slovensko.

Našim záujmom je  propagovať význam fotografie ako jedného z najvýznamnejších výtvarných umeleckých médií. Výsledkom je sprostredkovanie, oslava fotoumenia, orientovanie sa v súčasnom fotografickom dianí. Garantkou Medzinárodnej fotografickej konferencie je Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.


Program:  Prednášať budú významné osobnosti, odborníci na  poli fotografického diania zo Slovenska a zo zahraničia:  


27.5.2022 

8.30 –   9.30 prezentácia účastníkov

9.30 –  10.00 otvorenie, príhovor riaditeľky ROS v Leviciach, Alžbety Sádovskej

10.00 – 10.30 Petra Cepková /SK, Fotografia ako svedok rozpadu medziľudských vzťahov alebo don quijotovská túžba

10.30 11.00 Jindŕich Štreit /CZ, Túžba je zázrak

11.00 – 11.30  Erika Szőke /SK, Nadýchnuť sa svet(l)a

11.30 12.30 obed

12.30 – 13.00 Jerzy Olek /PL, Slabé stránky kolosu

13.00 – 13.30 Rudo Prekop SK/CZ /, Imaginativní fotografie, Přehled tvůrčí a pedagogické praxe

13.30 – 14.00 Marcin Ryczek /PL, Kontrast medzi svetlom a tmou  

14.00 14.30  Béla Albertini / Katalin Csillag / HU, Stelesnená fotografická kultúra

14.30 – 15.00  Gabriella Héjja /DE, Galerie Treppenhaus - Fotografické stretnutia v schodišti

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
20 000,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €