Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu nasledovníkom

Krátky opis
Slávnostné vyhodnotenie etnologickej súťaže so sprievodným programom
Fotogaléria
Názov podujatia
Mjartanovo Sebedražie

Miesto konania / kraj
Sebedražie / Prievidza

Termín konania
05.05.2022

Popis projektu

17:00 h / Kultúrny dom v Sebedraží / vstup voľný

 • Slávnostné vyhodnotenie etnologickej súťaže
 • Vystúpenie Združenia autentického folklóru POHRONCI 
 • Slávnostné uvedenie pamätnej medaily Jána Mjartana pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia 


MJARTANOVO SEBEDRAŽIE

Celoslovenská súťaž v etnologickom výskume

Súťažou vzdávame hold významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi  - rodákovi zo Sebedražia, podľa ktorého súťaž nesie svoj názov a ktorou chceme popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou a prispievať k rozvíjaniu jeho odkazu. Myslíme si, že je nutné podporovať etnologické výskumy za všetkých okolností a práve MJARTANOVO SEBEDRAŽIE je jednou z ciest motivácie bádateľov. 

Organizátormi sú Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Katedra manažmentu kultúry a turizmu – Filozofická fakulta UKF v Nitre, obec Sebedražie a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Cieľom súťaže je podporiť bádanie etnokultúrnych procesov, premietnutých v tradičnej kultúre i v súčasnom spôsobe života, zaznamenať hmotné a nehmotné javy, ktoré sú typické pre lokalitu – región – kraj, popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou. Etnologické bádanie môže byť vo všetkých regiónoch Slovenska (rodina, obec / mesto), nielen na hornej Nitre a zapojiť sa môže každý záujemca, výskumník alebo zoskupenie jednotlivcov s prácou v oblasti etnologického výskumu, realizovaného pre potreby študijného materiálu, folklórnej skupiny, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného alebo monografického materiálu.

Organizátori súťaže udelia nasledovné ocenenia:

 • Cena Jána Mjartana 
 • Cena starostky obce Sebedražie 
 • Cena riaditeľky RKC v Prievidzi
 • Cena riaditeľa HNM v Prievidzi

 

Do 6. ročníka súťaže v etnologickom výskume Mjartanovo Sebedražie sa zapojilo 20 súťažiacich z celého Slovenska so svojimi príspevkami.

Zloženie odbornej poroty na hodnotenie kvalitatívnej úrovne prihlásených prác:

Predsedníčka poroty doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., Katedra manažmentu kultúry a turizmu – Filozofická fakulta UKF v Nitre

Členovia poroty

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., Katedra manažmentu kultúry a turizmu – Filozofická fakulta UKF v NitrePhDr. JÁN MJARTAN, DrSc.

* 5. 5. 1902 Sebedražie
† 16. 12. 1996 Bratislava

 „Všetko, čo som v živote robil ako pedagogický a vedecký pracovník, považujem
iba za službu svojmu národu a svojej slovenskej vlasti.“  
Dr. Ján MJARTAN

 • zakladateľ modernej etnológie na Slovensku
 • nestor slovenskej národopisnej vedy
 • prvý Slovák - profesionálny etnograf na Slovensku
 • zakladateľ a prvý šéfredaktor časopisu Slovenský národopis
 • prvá uverejnená práca – monografia Sebedražie v r. 1924
 • v odbore etnológia bol činný 65 rokov

Na základe individuálnych a kolektívnych výskumov v teréne Dr. Mjartan objasňoval pôvod, vývin a zmeny ľudovej kultúry Slovenska. Venoval sa témam ako rybárstvo, rodinné zvykoslovie, zaniknuté remeslá a ľudové staviteľstvo.


Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
6 190,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €