Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TOTO! sú poklady slovenskej ilustrácie zo zbierky TOTO! je galéria

Krátky opis
Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa deti stretnú. Učia sa poznávať, skúmať, dávať veciam a dejom logiku a premýšľať o hodnotách: prečo máme byť dobrí, statoční, čestní. Knihy sú označované za národné bohatstvo, také isté ako zlaté mince, šperky, obrazy, sochy. Mená ilustrátorov sa neučia ako súčasť kultúrnej histórie. Pritom je zaujímavé sledovať na časovej osi: popisné diela pred II. sv. vojnou až po rozpad knižného trhu v tých 90-tych.
Fotogaléria
Názov podujatia
TOTO! SÚ POKLADY SLOVENSKEJ ILUSTRÁCIE zo zbierky TOTO! je galéria

Miesto konania / kraj
Kremnica / Žiar nad Hronom

Termín konania
12.05.2022 - 07.08.2022

Popis projektu

Ako vzniká zbierka? Ako sa umelecké diela do nej hľadajú? A čo všetko sa zberatelia musia naučiť?


O tom všetkom je výstava — TOTO! sú poklady slovenskej ilustrácie (zo zbierky TOTO! je galéria).


Tie diela, ktoré sú práve teraz vystavené v galérii NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica nazbierali Miloš Kopták, Mária Rojko a Ida Želinská z galérie ilustrácie — TOTO! je galéria za viac než desať rokov. Niektoré z nich získali ľahko – jednoducho poznali tých, čo ich vytvorili. Alebo ich deti. A iné, tie sa hľadali dlho. Hodiny za počítačom pri prehľadávaní búrz, aukcií. Hodiny na burzách, v antikvariátoch a starinárstvach. Niektoré priniesli ľudia priamo do galérie. A k niektorým sa dostali efektom „snehovej gule“. Nabaľovaním informácií, spájaním kontaktov. Keby tie papierové obrazy nepozbierali, asi by sa mnohé z nich stratili v čase.
     Pretože ilustrácia je krehké médium. Ľahko sa znehodnotí, zničí. Stačí ju pokrčiť, alebo nechať dlho na svetle. Keď sa zle uskladní, navlhne, farby zmiznú.
     Tak, ako zbierka viac než troch stoviek ilustrácii od slovenských (a českoskovenských) autorov vznikala – z vášne, z lásky k čítaniu a umeniu – je esenciálna, má hlbokú vnútornú hodnotu. Je stále v procese, pribúdajú do nej nové a nové diela a vôbec nie je jasné, kedy (a či vôbec) budeme môcť povedať, že je kompletná.


Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa deti stretnú – cez ne spoznávajú svet (vymyslených aj skutočných) príbehov. Učia sa poznávať, dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, skúmať, dávať veciam a dejom logiku a premýšľať o hodnotách: prečo máme byť dobrí, statoční, čestní. Nenadarmo sú knihy označované za národné bohatstvo, také isté ako zlaté mince, šperky, obrazy, sochy. Mená ilustrátorov, ktorí tie knihy spoluvytvárali však ešte stále, napriek úsiliu ostávajú zabudnuté: nie sú súčasťou školských osnov. Neučia sa ako súčasť kultúrnej histórie. Pritom je to nesmierne zaujímavé sledovať na časovej osi: popisné diela pred II. svetovou vojnou, experimentátorstvo v 60-tych rokoch, „azyl“ pre umelcov v 70-tych rokoch, mohutný vplyv v 80-tych až rozpad knižného trhu v tých 90-tych. V masívnej kolekcii viac než 300 diel tú históriu pripomíne a vysvetľujeme doslova topografickým spôsobom. Koncept výstavy vedie návštevníka históriou, dáva mu nazrieť do splete typov, techník, umožňuje mu vidieť spôsob akým umelci formovali tvár kníh a formou oral history ukazuje, ako tvorcovia premýšľali.


V priestoroch galérie uvidíte známe aj neznáme diela, originály aj prípravné skice, ktoré vznikli od 50. rokov 20. storočia, ale i množstvo kníh pre deti aj pre dospelých, v ktorých si budete môcť listovať – pozerať sa a čítať si.
      Stojí za to zastaviť sa.

Názov prímateľa
TOTO! – kultúrne ihrisko

Celkový rozpočet:
4 495,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €