Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko v Púchove. Prezentácia najúspešnejších súborov a jednotlivcov divadla hraného deťmi - činoherného, bábkového, hudobno-dramatického a pohybového z Trenčianskeho kraja.
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko

Miesto konania / kraj
Púchov / Púchov

Termín konania
22.04.2022

Popis projektu

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko je prezentáciou najúspešnejších súborov a jednotlivcov divadla hraného deťmi - činoherného, bábkového, hudobno-dramatického a pohybového z Trenčianskeho kraja. Hlavným cieľom súťaže je umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Ďalšími cieľmi sú: na báze zdravej súťaživosti rozvíjať záujmy, talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí; prezentovať a konfrontovať uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín; vytvárať priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov; umožniť pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Súťaž má postupový charakter, pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára. Víťaz postupuje do celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2022.

Názov prímateľa
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €