Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Centrum umenia a kreativity

Krátky opis
Work in progress procesu tanečného predstavenia / interaktívnej pohybovej formy na pomedzí inštalácie pre tri tanečnice, kde má choreografia presah do výtvarného umenia a inštitucionálnej kritiky. Po predstavení prebehne otvorená diskusia s tvorcami, ktorú bude viesť divadelná kritička Katarína Cvečková (MLOKi).
Fotogaléria
Názov podujatia
Interpellation

Miesto konania / kraj
Bátovce / Levice

Termín konania
28.02.2020

Popis projektu

Work in progress procesu tanečného predstavenia / interaktívnej pohybovej formy na pomedzí inštalácie pre tri tanečnice, kde má choreografia presah do výtvarného umenia a inštitucionálnej kritiky.
Po predstavení prebehne otvorená diskusia s tvorcami, ktorú bude viesť divadelná kritička https://www.facebook.com/katka.cveckova" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">Katarína Cvečková (https://www.facebook.com/katka.cveckova" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">MLOKi).

Tvorivý tím:
Koncept, choreografia: Tomáš Moravanský (INSTITUT INSTITUT)
Interpretácia: Miriam Budzáková, Simona Štangová, Nikola Majtanová
Produkcia: https://www.facebook.com/katka.cveckova" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">TRAKT

Predstavenie INTERPELLATION sa zaoberá ľudským pohybom ako každodennou, pracovne či sociálne naprogramovanou formou – registrom civilných pohybov, ktoré nespadajú do tanca, ale môžu byť jeho východiskovým materiálom. A to činností, pri ktorých sa aktér dostáva automaticky do extatického stavu a pri ktorých je dôležitý samotný proces. Projekt preberá choreografiu chápanú ako systém mocenskej kontroly nad ľudským telom v činnostiach, ktoré sú v spoločnosti chápané ako prejav slobody či individualizmu.
Predstavme si prechádzajúce sa indivíduum. Niekde (zvyčajne za ich chrbtom) sa ozve interpelácia, „Hej, vy tam! “Jeden z oných jedincov (v deväťdesiatich percentách prípadov je to ten/tá, na koho interpelácia mieri) sa otočí, pretože verí, tuší, vie, že sa jedná o neho, a teda uznáva, že ten, na koho interpelácia mieri, je skutočne on. Existencia ideológie a interpelácie indivíduí ako subjektov je jednou, a tou istou vecou. Interpelácii sme vystavovaní kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok - aj keď si myslíme, že sa ocitáme zvonka ideológie, sme v skutočnosti stále v jej vnútri.

Inscenáciu z verejných zdrojov podporil https://www.facebook.com/katka.cveckova" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia.
Rezidenčný program Divadla Pôtoň je súčasťou projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Pôtoň

Celkový rozpočet:
140 004,00 €

Výška podpory:
70 000,00 €