Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hrušovská štalička

Krátky opis
workshop zameraný na tradičnú ľudovú architektúru
Fotogaléria
Názov podujatia
Hrušovská štalička

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
04.05.2022 - 07.05.2022

Popis projektu

Hrušovská štalička (v chotári Hrušova zanikla okolo roku 1990) je v rámci tradičnej architektúry neodmysliteľnou súčasťou histórie v chotári Hrušova, ako aj kultúrnej identity regiónu Hont okresu V. Krtíš.

Zámerom projektu je predstaviť účastníkom teoretické i praktické stavebné postupy s dôrazom na využívanie tradičných prírodných materiálov. Využitý bude tradičný materiál – drevo, slama, hlina a kameň.

Cieľom je realizácia série workshopov s dôrazom na nadobudnutie konštrukčných znalostí, správnych stavebných postupov, techník a ich remeselnej aplikácie od získavania stavebného materiálu až po realizáciu jednotlivých stavebných postupov.

Hl. projektové aktivity budú príprava materiálu (kresanie, štiepanie, ručné rozmietanie pílou, kosenie trstiny, čistenie slamy, atď.), zakladanie stavby, príprava a ukladanie rohových kameňov, zrubových stien, konštrukcie krovu, pokrývania strechy, atď.

Cieľové skupiny: obyvatelia regiónu Hont, okresu Veľký Krtíš a široká verejnosť.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
6 340,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €