Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umlčané múzy, Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia. Autor: Egon Krák

Krátky opis
UMLČANÉ MÚZY ( Les muses muselées / Hushed Muses ) PER SOPRANO, CORNETTO, CORO DA CAMERA, CHITARRONE, ARCHI E CLAVICEMBALO ( 2018 ) Tragédie lyrique en concert d´après Horace et Ovide. Koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia. Projekt Umlčané múzy ( Hushed Muses, Les muses muselée ) má dve časti: 1) prezentácia vybraných predmetov a malá expozícia artefaktov, súvisiacich s 1.svetovou vojnou a 2) koncertný večer na pamiatku 100.výročia ukončenia 1.svetovej vojny.
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert k 100. výročiu skončenia I.svetovej vojny

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2018 - 15.11.2018

Popis projektu

 Na koncerte bude účinkovať barokové hudobné teleso so zahraničnými sólistami s programom historickej hudby a súčasného diela - súčasťou podujatia je premiérové uvedenie rovnomennej cyklickej skladby Egona Kráka, skomponovanej pre túto príležitosť( v štyroch európskych jazykoch - latinsky, francúzsky, taliansky a anglicky ) - podľa poézie Horatia Flacca a Ovidia. Násilné umlčanie múz je symbolickým gestom času, keď rinčia zbrane a triumfuje násilie, zlo a smrť. Zámerom autorov projektu je prezentovať na podujatí tragický rozmer vojnovej katastrofy, pri ktorej však nikdy celkom nevyhasli prejavy ľudskosti, iskierky nádeje i výnimočne dojímavé situácie. 


Tragika tejto vojny ani po 100 rokoch v mysliach Európanov celkom nevybledla, preto tvorcovia projektu volili historický obraz mlčiacich múz, symbolizujúcich umlčané umenie a súčasne prezentovanie dobových artefaktov – rozličných exponátov, dokumentujúcich hlbokú ľudskosť i uprostred totálnej katastrofy... Táto vojna mala hlboké historické korene v dávnych konfliktoch mnohých krajín Európy, preto sa súčasťou programu ( okrem slovenskej premiéry ) stali viacerí autori francúzskeho baroka, tematicky a historicky spätý s ideou projektu - Michel Lambert, André Campra, Jean B. Lully a M.-A. Charpentier. Títo autori symbolicky sprevádzali svojou tvorbou celoživotné vojnové akcie kráľa Ľudovíta XIV. na európskom kontinente v 17. storočí, ktoré boli predobrazom neskorších vojnových katastrof.

Projekt sa stal už v pripravovanej podobe predmetom záujmu MZV SR, jeho podpora však nebola dostatočná na to, aby sa uskutočnil i v zahraničí. Hlavným motívom projektu sa stala skutočnosť, že i Slovensko je schopné reflektovať toto výročie vo forme umeleckého mementa jednej malej krajiny inej malej krajine, ktorú táto vojna tiež katastrofálne postihla - okrem iného smutne známou masakrou pri belgickom meste Ypres. 

Umlčané múzy Egona Kráka majú Prológ a 9 častí, pomenovaných menami všetkých múz. Každá časť tak prináša v texte inotaj, charakteristický pre každú personifikáciu umenia v podobe múzy, prednášanej komorným zborom, alebo sólovým sopránom. 


Porgram koncertu je určený kultivovanému domácemu a medzinárodnému publiku festivalového typu s vyprofilovaným vzťahom k hodnotám historickej i súčasnej hudbe a náročnej poetike. 


Pri propagácii projektu v rámci festivalu BHS, ktorý je hlavným organizátorom koncertu, bude použité logo FPU v programovom bulletine spolu s formuláciou: " naštudovanie diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia". Tá istá formulácia bude použitá v rozhlasových a televiznych reláciách RTVS a TA3.Názov prímateľa
Egon Krák

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
4 560,00 €