Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2022

Krátky opis
Kreatívne tanečno-pohybové dielne pre deti vo veku 4 – 8 rokov.
Fotogaléria
Názov podujatia
PLANÉTA TANEC/ Kreatívny pohyb a hra

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
25.04.2022 - 27.06.2022

Popis projektu

KREATÍVNY POHYB PODPORUJE A ROZVÍJA V DEŤOCH:

- tvorivosť a prirodzený prejav

- citlivé vnímanie samých seba a sveta navôkol

- vyjadrenie emócií

- neverbálnu komunikáciu a skupinové sú-ladenie

- uvoľnenie napätia a relax

- koordináciu pohybov, pohybovú pamäť a orientáciu v priestore


V celom priebehu stretnutí využívame techniky súčasného tanca inšpirované Labanovou analýzou pohybu a somatickým prístupom Bartenieff Fundamentals.


AKÝM SPÔSOBOM DIELNE PREBIEHAJÚ, AKÚ MAJÚ PODOBU?

Každé stretnutie začína a končí spoločným pohybovým rituálom. Po úvodnom pozdrave

nasleduje kreatívna rozcvička zameraná na podporu vývinových vzorcov pohybu a niekoľko

hier zameraných na vnímanie priestoru a skupiny. Každé stretnutie má hlavnú tému, ktorú s

deťmi lektorka rozvíja skrz kreatívne zadanie, tanečnú improvizáciu, či prostredníctvom nácviku

jednoduchej tanečnej frázy.


LEKTORKA: Michaela Sabolová, CLMA: spoluzakladateľka združenia PST- Priestor Súčasného Tanca/Košice, certifikovaná lektorka Labanovej analýzy pohybu a Baretenieff Fundamentals, tanečná performerka.

Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
3 185,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €