Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXIV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

Krátky opis
24. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXIV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja - postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2022 - Liptovský Mikuláš a FEDIM 2022 – Tisovec.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXIV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

Miesto konania / kraj
Trebišov / Trebišov

Termín konania
21.04.2022 - 22.04.2022

Popis projektu

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,  organizuje v dňoch 21.4.2022 a 22.4.2022 v poradí už 24. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXIV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja, ktorá prebehne v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2022 - Liptovský Mikuláš a FEDIM 2022 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré sa podieľa i na spolufinancovaní. Podujatie finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Spoluorganizátorom podujatia  je aj mesto Trebišov.

Prehliadky sa zúčastní päť ochotníckych divadelných súborov z Michaloviec, Košíc, Spišskej Novej Vsi a Jakloviec, ktoré budú zaradené do prúdov súčasného i tradičného divadla. Hodnotenie bude mať na starosti odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. – predsedníčka poroty, PhDr. Ľubomír  Šárik a Mgr. Marián Lacko – členovia poroty.

Názov prímateľa
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Celkový rozpočet:
1 875,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €