Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ŠKÔLKA v Dúbravici // Laboratórium Kultúrnej dediny

Krátky opis
tvorivé prázdniny pre deti (nielen) z regiónu a ich rodičov
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé prázdniny: Hry s hudbou

Miesto konania / kraj
Dúbravica / Banská Bystrica

Termín konania
17.02.2018

Popis projektu

HRY S HUDBOU
TVORIVÉ PRÁZDNINY
sobota 17. februára 2018 o 14.00 – 17.00 hod.
kultúrne centrum Škôlka, Dúbravica 15


Pozývame na naše ďalšie tvorivé prázdniny pre deti z Dúbravice a širšieho okolia, tentokrát s hudobníkom Maťom a výtvarníčkou Aďou.

Zbystrite pozornosť, napnite uši, 
budeme sa hrať s hudbou, rytmom a zvukmi!

Objavíme "hravosť" bežných vecí okolo nás, pocítime vibrácie zvukov na našom tele, vyrobíme hluk, budeme pozorovať ticho, uvidíme, ako sa hudba kreslí sama a vyskúšame si improvizované skladby a rytmické hádanky.


////////
Pre deti od 4 rokov, mladšie deti sú vítané v sprievode rodičov.
Vstup voľný.

Lektori: Adriána Koscelníková, Martin Macej
Kontakt: A. Koscelníková, 0944 958 759, info@perifernecentra.com

Aktivita je súčasťou celoročného projektu ŠKÔLKA v Dúbravici // Laboratórium Kultúrnej dediny, ktorý z verejných zdrojov podporil https://www.facebook.com/Fond-na-podporu-umenia-1486436734982250/?fref=mentions" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22fref%22%3A%22mentions%22%2C%22directed_target_id%22%3A705464623174941%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
PERIFÉRNE CENTRÁ

Celkový rozpočet:
39 350,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €