Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KRÍŽOM KRÁŽOM

Krátky opis
Medziodborové kolokvium v kurátorskej koncepcii Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD. je organizované v rámci dlhoročného projektu Galérie umelcov Spiša pod názvom Sacral Elementum. Reflektuje aktuálnu výstavu KRÍŽOM KRÁŽOM, uvedenú v dramaturgickom cykle Zbierka v dialógu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Po krížových a iných cestách

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
23.03.2021 - 23.03.2022

Popis projektu

Medziodborové kolokvium v kurátorskej koncepcii Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD. je organizované v rámci dlhoročného projektu Galérie umelcov Spiša pod názvom Sacral Elementum. Reflektuje aktuálnu výstavu KRÍŽOM KRÁŽOM, uvedenú v dramaturgickom cykle Zbierka v dialógu. Kolokvium prepája odborníkov z oblasti histórie a umenia, aby poukázalo na dôležitosť symbolu kríža v kontexte premenlivých sociálno-spoločenských skutočností v priebehu dejín. Kríž a v širšom ponímaní celé sakrálne umenie, reprezentujúc, či reagujúc na výuku cirkvi, významne formovalo naše myslenie, ukotvovalo nás vo svete a určovalo pravidlá medziľudských vzťahov. Prednášky otvárajú tému súčasných trendov v umení a náboženstve v komparácii s historickými súvislosťami. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Viac informácií: http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/po-krizovych-a-inych-cestach

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
8 900,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €