Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Povedz mi, či som doma

Krátky opis
"Povedz mi či som doma" je performatívny výskum dvoch autorov (Michal Freriks a Ľuboš Janák). Pracujú s témou samoty, a kriticky riešia tému spoločnosť versus jednotlivec . Výsledkom je perfomatívny výskum v exteriéri lesoparku, kde pracujú so stúpaním a klesaním, strácaním a objavovaním sa a predovšetkým zanechaním odkazu/odtlačku pre ďalšiu generáciu. Divákmi a súčasťou výskumu sa stávali náhodní okoloidúci cez ktorých autorská dvojica vnímala hranice dosahu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Povedz mi, či som doma ( performatívny výskum)

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.09.2021 - 01.03.2022

Popis projektu

"Povedz mi či som doma" (pracovný názov) je performatívny výskum autorskej dvojice Michal Freriks a Ľuboš Janák. Kriticky nahliadajú a riešia témy samoty, neviditeľnosti, spoločnosti versus jednotlivca, pravidiel spoločnosti v kontexte vlastného subjektívneho prežívania. Takisto výskumom riešia aj stanovené hodnoty spoločnosti v kontexte umeleckeho prostredia. Výsledkom diskusií autorskej dvojice je performatívny výskum v exteríéri lesoparku. Tam pracujú so stúpajúcou plošinou (kopec). Cez dialóg tela a "nekonečného" priestoru lesa hľadajú odpovede na otázky strácania a objavovania sa, nachádzania cudzích a vlastných stôp a tak si cez ne určiť svoje miesto/význam v spoločnosti. Divákom sa stával v prostredí lesoparku náhodní okoloidúci človek, búra sa tak pomyselná hranica medzi javiskom a hľadiskom. Divák mal tak možnosť nahliadnuť na tento výstup z rôznych perspektív. Paralely autori hľadali aj v skutočných udalostiach. Pracovali s príbehom Micheala Collinsa. Osobnosť považovaná za technicky najosamotenejšieho muža v historií ľudstva. M. Collins bol astronaut misie Apollo 11. Táto posádka vystúpila na mesiac a stala sa tak spoločensky uznávanou a známou po celom svete. Michael však na Mesiac nevystúpil a musel pokračovať s raketou za Mesiac, aby využil gravitačnú silu pre návrat na Zem aj s posádkou. Za Mesiacom nemal však dostatočný signál na spojenie so Zemou a tak na určitý čas ostal v úplnej izolácii so svetom. Tento príbeh bol inšpiračným zdrojom pre prácu s divákom, v tomto prípade s náhodným okoloidúcim. Vznikla tak snaha cez neho vnímať hranice dosahu/kontaktu. Inšpiráciou sa teda stal aj Vesmír ako symbol nekonečného priestoru ktorý pre nás evokoval aj les. Priestor kde vie človek zažiť úplnú samotu, izoláciu od spoločnosti ale zároveň aj v určitých momentoch aj kontakt s ňou. Vrámci skúmania Vesmíru sme natrafili na platňu "Voyager Golden Record". Je to platňa ktorá v samote blúdi vesmírom a hľadá svojho diváka.(mimozemského) Má svoju dramaturgiu a snaží sa vyobraziť diverzitu ľudstva, prírody a vlastne celého života na Zemi. Platňa však nadobúda svoj význam až vo chvíli keď natrafí na svojho "diváka". My sme využili EP platňu ako vizuálny objekt ktorý sme umiestnili na náhodný konár. V priestore lesoparku, ktorý je príznačný svojou čistotou bez väčšieho zásahu človeka v ňom náhodný divák objavuje predmet/objekt ktorý v tomto prípade slúži ako symbol. Odkaz jednotlivca spoločnosti. Autori uzavreli fázu výskumu, vytvorili performatívne predstavenia pre nádhodných okoloidúcich a majú rozpracovanú dramaturgiu pre vytvorenie finálneho predstavenia v prostredí horského parku.

Názov prímateľa
Michal Freriks

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 560,00 €