Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Miroslav Ivanov – nestor česko-slovenskej literatúry faktu (medzinárodné sympózium spojené s odovzdávaním medzinárodných Cien Miroslava Ivanova za celoživotné dielo v oblasti literatúry faktu)

Krátky opis
Miroslav Ivanov – nestor česko-slovenskej literatúry faktu (medzinárodné sympózium spojené s odovzdávaním medzinárodných Cien Miroslava Ivanova za celoživotné dielo v oblasti literatúry faktu) - v rámci knižného veľtrhu v Prahe 12. 5. 2018
Fotogaléria
Názov podujatia
medzinárodné sympózium, odovzdávanie medzinárodných Cien Miroslava ivanova za celoživotné dielo v oblasti literatúry faktu

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
01.03.2018 - 01.07.2018

Popis projektu

Projekt bol zrealizovaný v súlade s plánom, medzinárodným sympóziom, ktoré malo vysokú odbornú úroveň, vďaka čomu sa

prehĺbila spolupráca medzi slovenskými a českými spisovateľmi literatúry faktu. Odborné štúdie a literárno-kritické rozbory

nových diel z oblasti literatúry faktu prezentovali spisovatelia reflektujúci súčasnú literatúru faktu v oboch krajinách. Zásluhou

realizácie projektu sa slovenská literatúra faktu predstavila v Českej republike a je reálny predpoklad, že viaceré diela

slovenských autorov budú preložené do českého jazyka. Súčasťou projektu bolo odovzdanie Cien Miroslava Ivanova za diela

vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku (hlavná cena, cena, prémie, čestné uznania). Osobitnou kategóriou bola Cena

Miroslava Ivanova za celoživotné dielo a trvalý prínos do českej a slovenskej literatúry faktu, ktorú tohto roku získal slovenský

spisovateľ.

Projekt bol realizovaný s českými a slovenskými autormi literatúry faktu. Garanti: Jana Vrzalová, predsedníčka Klubu autorov

literatúry faktu v Českej republike a Jozef Leikert, predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku. Moderátorom

celého podujatia bol známy český televízny moderátor Václav Moravec.

Prvá časť podujatia sa uskutočnila 12. mája v Areáli Výstavište v Prahe a druhá časť bola ten istý deň v Slovenskom dome v

Prahe.

Medzinárodné sympózium bolo propagované v printových médiách a elektronickou formou, pričom boli uvedení nielen

organizátori, ale aj Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Klub spisovateľov literatúry faktu

Celkový rozpočet:
1 600,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €