Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúra v Župnom dome 2022

Krátky opis
Jedinečná zážitková výstava k smutnému 80. výročiu deportácií Židov. Na jeden mesiac sa podkrovie Župného domu stane miestom prepojenia umenia, projekcie a hudby do jedného zážitku, ktorý prežijete dotykom, zrakom i ušami.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vernisáž výstavy: CHYBIA!

Miesto konania / kraj
Púchov / Púchov

Termín konania
24.03.2022 - 21.04.2022

Popis projektu
V roku 2022 si pripomíname smutné 80. výročie násilných deportácií židovských spoluobčanov zo Slovenska do nacistických vyhladzovacích táborov. Aj v Púchove žila židovská komunita, ktorá sa od 18. storočia výrazným spôsobom podieľala najmä na hospodárskom a kultúrnom rozvoji mestečka. Rovnako, ako v drvivej väčšine slovenských obcí, aj púchovská židovská komunita zmizla z ulíc, pretože jej príslušníci boli nahnaní do plynových komôr, kde zahynuli. Prežila iba hŕstka púchovských židov, ale tá už nemohla nadviazať na život pred touto katastrofou. Pri tejto príležitosti sa Mesto Púchov v spolupráci s Ústavom pamäti národa, OZ Puchovo dedičstvo, OZ Podivný barón, ZUŠ Púchov a ďalšími kultúrnymi a občianskymi ustanovizňami rozhodli pripomenúť utrpenie v období holokaustu prostredníctvom zážitkovej výstavy v Župnom dome. Výstava s názvom Chybia! má rôznymi audiovizuálnymi spôsobmi priblížiť perzekúcie a ľudské utrpenie chýbajúcich židovských spoluobčanov v Púchove a upozorniť na chyby minulosti.
Realizátori výstavy:
Dramaturgia: Mgr. Pavol Makyna PhD., ÚPN, OZ Puchovo dedičstvo
Umelecké artefakty: Jaroslav Martiš, umelecký sochár z Púchova
Hudba: Mgr. art. Mária Jašurdová ArtD., ZUŠ Púchov
Produkcia: Mgr. Petra Pobežalová, OZ Podivný barón
Technické spracovanie a réžia: LJ Production s.r.o.
Organizované prehliadky budú prebiehať do 21.4. 2022. Bližšie informácie o termínoch nájdete na https://www.facebook.com/podivnybaron/?__cft__[0]=AZWY-OC4ssXer511vK8LZnUY-_KoI5tzsCTG7DqHRRe2bCJrbUeej5netqmWdRQzBZDI2DMNUEmJ9CgjPG2pP74iPwDiQbEB3861lNdgHe5IH_WZmz5iY3uNuAS6xJ9si1u1vsLcVqZd6oYutMo9gyaMf5vAbJ57Mh42lQu-yjYV1g&__tn__=q" role="link" tabindex="0" style="color: var(--primary-text); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; font-weight: 600; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;">www.facebook.com/podivnybaron.
Vstupné na prehliadku 3,- €
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
PODIVNÝ BARÓN

Celkový rozpočet:
25 600,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €