Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity mimoOs 2/2 2021- 1/2 2022

Krátky opis
Česká premiéra NO ON v ojedinelom uvedení s prizvanými vokálnymi hosťami Luciou Kašiarovou a Petrom Šavelom. Barbora svojich hostí pozvala na znak symbolickej vďaky za umelecké mentorstvo.
Fotogaléria
Názov podujatia
Barbora Janáková & kol.: NO ON

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
13.03.2022

Popis projektu

NO ON

Performatívny koncert

  • vokálny hostia: Lucia Kašiarová&Peter Šavel

 

Miesto, dátum a čas:

Studio Alta

13.3. 19:30

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií. 

V miestnosti ste prítomní vy a veci rôznych tvarov, funkcií. A Barbora s Jurajom, tí sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú.

Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha vodičov je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.

Česká premiéra NO ON v ojedinelom uvedení s prizvanými vokálnymi hosťami Luciou Kašiarovou a Petrom Šavelom. Barbora svojich hostí pozvala na znak symbolickej vďaky za umelecké mentorstvo. Zároveň predstavenie uvádzame pri príležitosti zahájenia prvej umeleckej rezidencie mimoOs v Studiu Alta novo pripravovaného diela TETSU. Umeleckú rezidenciu TETSU podporil International Visegrad Fund.

 

Po performatívnom koncerte bude nasledovať neformálna diskusia s tvorcami NO ON a rezidentmi TETSU.

 

Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech

Koncept: Barbora Janáková

Dramaturgia: Katarína K. Cvečková

Vizuál: Laura Štorcelová

Umelecký mentoring: Peter Šavel

Hudobný mentoring: Marián Zavarský

 

Fotografia plagátu: Nina Pacherová

Video bulletin: Dorota Vlnová

Grafický dizajn plagátu a bulletinu: Ivana Kleinová

Výroba kostýmu: B.C.M. FASHION STYLE s.r.o.

Trailer: Erik Zeman 

Produkcia: mimoOs, Bielka Belošovičová

PR: mimoOs, Katarína Šipöcz Svobodová

 

Odporúčaný vek 15+

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Partnerom projektu sú Bratislavský samosprávny kraj, mimoOs o.z.

Rezidencia Stanica Žilina Záriečie.

Názov prímateľa
mimoOs

Celkový rozpočet:
10 860,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €