Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aby sa deti v knižnici dobre cítili - modernizácia priestorov knižnice

Krátky opis
Zámerom projektu bolo zatraktívnenie a skvalitnenie priestorov knižnice pre detských a mládežníckych čitateľov ako aj ich rodičov či starých rodičov, ktorí s nimi knižnicu navštevujú a zároveň pre všetkých účastníkov podujatí organizovanými knižnicou. Z poskytnutej dotácie MsKS v Sabinove vymenilo starú podlahovú krytinu v detskom oddelení knižnice za novú záťažovú heterogénnu PVC podlahu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výmena starej podlahovej krytiny v detskom oddelení knižnice za novú.

Miesto konania / kraj
Sabinov / Sabinov

Termín konania
27.11.2017 - 12.02.2018

Popis projektu

Príjemné, estetické prostredie, v ktorom sa používateľ cíti dobre je jedným z nezanedbateľných predpokladov knižnice 21. storočia. V meste pôsobí 5 materských škôl a 4 základné školy, kde mestská knižnica v značnej miere supluje činnosť školských knižníc. Oddelenie pre deti Mestskej knižnice v Sabinove je rozlohou najväčšia miestnosť knižnice, takže sa tu realizujú všetky kolektívne podujatia. V roku 2016 bolo v knižnici realizovaných 91 podujatí, z toho 80 pre deti do 15 rokov. Zúčastnilo sa na nich 2 550 účastníkov. Keďže detské oddelenie je aj vstupnou miestnosťou do knižnice, kde je umiestnený aj centrálny výpožičný pult, prechádzajú ním všetci jej návštevníci. Pôvodná podlahová krytina v knižnici slúžila už takmer 18 rokov a jej takmer každodenné používanie sa na nej aj podpísalo. Preto jej výmena za modernú, záťažovú podlahovú krytinu bola potrebná nielen z estetických dôvodov, ale rovnako aj z dôvodov bezpečnostných.

Z poskytnutej dotácie MsKS v Sabinove vymenilo starú podlahovú krytinu v detskom oddelení za novú heterogénnu PVC podlahu (110 m2). Celkové výdavky predstavovali  3 765 €, výška dotácie FPU 2 500 €, spolufinancovanie MsKS 1 265 €. Realizácia projektu prispela k spríjemneniu a skvalitneniu prostredia knižnice pre jej návštevníkov, k lepšej úrovni kolektívnych podujatí a v neposlednom rade sa zabezpečilo aj zvýšenie bezpečnosti návštevníkov knižnice. 


 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Celkový rozpočet:
3 766,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €