Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dom umenia Arteska sezóna 2022

Krátky opis
Výstavy v Arteske prezentujú súčasnú slovenskú tvorbu. Výstava fotografky Soni Sadloňovej je súborom fotografií z cyklov INNER SPACES / INNER LANDSCAPES – VNÚTORNÉ PRIESTORY / VNÚTORNÉ KRAJINY
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstavy v Arteske / Soňa Sadloňová - Vnútorné priestory, vnútorné krajiny

Miesto konania / kraj
Detva / Detva

Termín konania
20.02.2022 - 30.04.2022

Popis projektu

V cykle INNER SPACES – VNÚTORNÉ PRIESTORY autorka preniká obrazne aj doslova dovnútra svetov zaježovských umelcov. Vstupuje do reálnych priestorov v Zaježovej, kde žijú a tvoria. Formou imaginatívnej  fotografie, technikou dlhej expozície a svetelnej projekcie, však zachytáva skôr ich vnútorné svety ako objektívnu realitu interiérov. V priestoroch, kde žijú a tvoria, na stenách a v priestoroch ich domov a ateliérov, ožívajú ich obrazy a vízie. Pozývame Vás nahliadnuť do ich fantazijných svetov. Inokedy zas autorka vstupuje do priestorov prázdnych alebo rozostavaných domov. Na starých múroch svetelnou projekciou oživuje svoje fantázie inšpirované sebapoznávaním.

V cykle INNER LANDSCAPES / VNÚTORNÉ KRAJINY naopak autorka vychádza von do exteriéru zaježovskej krajiny a vkresľuje do nej svetlom svoje vlastné vnútorné vízie. Sú to akési záznamy jej osobných performance v nočnej krajine, kde vstupuje do obrazu a ponára sa do svojich vnútorných krajín.

Mgr.art. Soňa Sadloňová

Vyštudovala fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre vizuálnych médií, v ateliéri doc. Miloty Havránkovej. Vystavovala doma aj v zahraničí. Pracuje ako profesionálna fotografka so zameraním prevažne na fotografiu architektúry a interiéru. Venuje sa tiež fotografickému dizajnu a úžitkovej fotografii vo forme veľkoformátových výtvarných fotografií ako doplnkov do interiéru a súčasť interiérového dizajnu – spolupracuje s architektmi.

Siedmy rok žije a tvorí na lazoch v Zaježovej. Niekoľko rokov viedla fotokrúžok pre deti v zaježovskej škole. Nedávno spoluzaložila oz PREMENA – Združenie umelcov a remeselníkov v Zaježovej. Jej voľná výtvarná fotografická tvorba by sa dala zaradiť do prúdu imaginatívnej fotografie. Pracuje s technikou dlhej expozície, luminografie a svetelnej projekcie. Doslava vstupuje do svojich záberov a dotvára realitu maľbou svetlom a svetelnou projekciou. Fotografovanie sa stáva jej osobným performance v nočnej krajine, alebo interiéri.

Názov prímateľa
Arteska s.r.o.

Celkový rozpočet:
24 300,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €