Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička

Krátky opis
V rámci projektu Čarovná studnička sme realizovali vzdelávaciu aktivitu - Konferenciu o živote a diele Pavla Emanuela Dobšinského v obci Drienčany, kde žil a pôsobil.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pavel Emanuel Dobšinský

Miesto konania / kraj
Drienčany / Rimavská Sobota

Termín konania
21.03.2018

Popis projektu

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia uskutočnil 21. marca 2018 Konferenciu venovanú 190. výročiu narodenia Pavla Emanuela Dobšinského.  Program konferencie otvoril starosta obce Peter Švoňava privítaním hostí. Program podujatia pokračoval v Evanjelickom kostole augsburského vyznania v Drienčanoch, slávnostnými službami Božími, v ktorých kázňou poslúžil emeritný senior ECAV Mgr. Dušan German. Na Službách Božích slúžili farári ECAV z regiónu Mgr. Štefan Gabčan a Mgr. Terézia Gabčanová z Drienčan, Mgr. Roman Rozkoš z Klenovca a ThDr. Janka Miháliková z Rimavského Brezova. Po slávnostných službách Božích nasledoval pietny akt pri hrobe P. E. Dobšinského a následne pokračovala prezentácia v Múzeu slovenskej rozprávky - v Pamätnej fare P. E. Dobšinského, na ktorej návštevníkov sprevádzal spisovateľ Peter Glocko. Konferencia pokračovala v Kultúrnom dome v Drienčanoch. Prvý príspevok uviedla o živote P. E. Dobšinského Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka Gemersko - malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote. S témou "Odkaz Pavla Emanuela Dobšinského pre deti" sa predstavila Mgr. Eva Novotná, riaditeľka Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Rozprávka na javisku - tvorivá dramatika, bola téma prednášky PhDr. Ľubomíra Šárika z Rimavskej Soboty a poslednú tému pod názvom "Pavol Dobšinský ako editor slovenských rozprávok", nám predniesla Doc PhDr. Anna Hlôšková, CsC. z UK Komenského v Bratislave. Záver konferencie patril slovenským baladám v podaní Trojky Zuzany Homolovej. Súčasťou podujatia bola aj výstav kníh Pavla Emnuela Dobšinského. Ďakujeme Fondu na podporu umenia, že sme vďaka ich podpore mohli zrealizovať túto aktivitu a pripomenúť si významnú osobnosť Slovenska, Pavla Emanuea Dobšinského.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
6 433,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €