Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Naštudovanie tanečnej role v inscenácii Rauch (Hmla / pracovný názov)

Krátky opis
Inscenácia Rauch je "výletom" do vzťahu matky a dcéry a ich vzájomnej "nekomunikácie", výsledkom čoho je séria nedorozumení sprevádzaná nedokonalosťou na oboch póloch.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rauch

Miesto konania / kraj
Hlohovec / Hlohovec

Termín konania
28.09.2020 - 31.05.2021

Popis projektu

Tanečná inscenácia Rauch vznikla v spolupráci performeriek Jazmíny Piktorovej a Terezy Slavkovskej s režisérom Martinom Hodoňom. Verejné uvedenie diela je výsledkom niekoľkotýždňových rezidencií, počas ktorých tvorcovia skúmali vzťah matky a dcéry. Finálny tvar inscenácie je "výletom" do ich vzťahu a vzájomnej "nekomunikácie", výsledkom čoho je séria nedorozumení sprevádzaná nedokonalosťou na oboch póloch. Táto nedokonalosť vedie k častým vzájomným konfliktom. Východiskom projektu sú kulminačné momenty, počas ktorých dochádza k výmenám rolí a zmenám statusov (dospievanie, osamostatnenie, odcudzenie a návrat). Forma vzťahu tak lavíruje medzi harmonickým spojením a fatálnou zaslepenosťou v priebehu "výletu" do vzájomného prijatia. 

Prvé verejné uvedenie - premiéra - tanečného diela sa uskutočnila v Empírovom divadle v areáli zámku v Hlohovci dňa 23. 5. 2021, po ktorej nasledovala spoločná diskusia divákov s tvorcami. Druhé verejné uvedenie sa uskutočnilo na rovnakom mieste dňa 24. 5. 2021.

Projekt vznikol za podpory rezidenčných a kultúrnych centier: Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Stanica Žilina-Záriečie, CNK Záhrada, Divadlo Piki, GAFFA space, Chalupa u Rusňákov a Dominika Bašová. Naštudovanie tanečného projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. 

Propagácia projektu a informovanie verejnosti o štipendijnej podpore diela z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia prebehlo písomnou formou a uvedením loga fondu na tlačených propagačných materiáloch (plagáty MKC Hlohovec), ďalej v elektronických materiáloch (webová stránka MKC Hlohovec, Facebook stránka MKC Hlohovec, Facebook udalosť podujatia, propagácia na Instagram osobných profiloch, e-mailové pozvánky) a verbálnou formou priamo na verejnom uvedení diela. Realizácia projektu pritiahla pozornosť ako odbornej verejnosti, tak aj laickej a lokálnej a mala dopad na počet 100 jednotlivcov. 


Koncept: Martin Hodoň, Tereza Slavkovská, Jazmína Piktorová

Choreografia a tanec: Tereza Slavkovská, Jazmína Piktorová

Réžia: Martin Hodoň

Hudba: Jakub Mudrák

Svetelný design: Lukáš Kubičina

Kostýmy: Johanna Grigarová

Foto-video dokumentácia: Alena Kurajdová

Garant: Veronika Moravčíková

Názov prímateľa
Jazmína Piktorová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €