Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vytvorenie a naštudovanie hereckej postavy v autorskej inscenácii divadla DNO

Krátky opis
Štipendium bolo použité na vytvorenie a naštudovanie hereckej postavy v autorskej inscenácii divadla dNO. Vytvorenie scenára i povahy postavy spočívalo v dlhom pátraní (v archívoch, dobových dokumentoch, výpovede svedkov, diskusie na sociálnych sieťach, odborná literatúra – sociológia, psychológia,), pri formovaní výrazových prostriedkov som využila skúsenosti z workshopov. Práca na postave neskončila premiérou, žije a formuje sa celú dobu životnosti inscenácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
HRA NA BOHA - divadlo dNO

Miesto konania / kraj
Námestovo / Námestovo

Termín konania
01.02.2021 - 01.11.2021

Popis projektu

Štipendium bolo použité na vytvorenie a naštudovanie hereckej postavy v autorskej inscenácii námestovského divadla dNO. Námetom inscenácie bola viacnásobná vražda v námestovskom kostole. Premiéra inscenácie Hra na Boha sa konala v sobotu 11. septembra 2021 v sále Domu Kultúry.  Inscenácia bola uvedená v rámci festivalu Slanický ostrov divadla 2021, ktorý sa tento rok venoval ústrednej téme ON. Žiadateľka pôsobí v autorskom tíme divadla dNO, ktoré poukazuje na spoločenské problémy. V takomto divadle sa postavy rodia na základe skúseností, vzájomných diskusií a reálnych dokumentov.

Inscenácia je divadelným portrétom jednotlivca a štátu, ktorí si privlastnili božie právo rozhodovať o živote a smrti. Mojím zámerom (i mojich kolegov - spolutvorcov) nie je jatriť staré rany, ale nazrieť na túto udalosť s generačným odstupom bez sentimentálnej záťaže.. Snažili sme sa poukázať na pretrvávajúce nebezpečenstvo alkoholizmu, individualizmu, odsudzovania a vzájomnej ignorácie, ktoré sú zhubné aj pre súčasnú spoločnosť a môžu končiť tragicky, tak ako v prípade hroznej udalosti z roku 1960.

Divadlo dNO sa snaží tvoriť divadlo, ktoré vyvoláva otázky, motivuje k rozmýšľaniu a podnecuje k diskusii. Veríme, že to má zmysel v prostredí, kde to nie je samozrejmá vec. Že má zmysel viesť dlhé hodiny rozhovorov o nepopulárnych a kontroverzných témach aj v regióne, kde je divadlo chápané ako príjemná zábava a tí, čo ho vytvárajú pokračujú predovšetkým v šlapajách folklórnej všeľudovej zábavy, tí ostrieľanejší siahnu už aj po Ferkovi Urbánkovi...

HRA NA BOHA je autorský počin námestovského divadlo dNO. Už po druhýkrát sme vychádzali z lokálnej histórie, druhýkrát sme sa snažili sprostredkovať ľuďom dokumentárne divadlo.Hra nepoukazuje iba na vražedný masaker, ktorý sa odohral v roku 1960 v námestovskom kostole. Zámerom bolo poukázať, že navonok malé zlyhania štátu, nezáujem okolia, ľahostajnosť rodiny i spoločnosť samotná môžu v niektorých jednotlivcoch vyvolať tie najnižšie pudy, ktoré môžu mať fatálne dôsledky pre nás všetkých.

V hre som stvárnila viaceré postavy, ktoré vykresľovali celkovú ideu i atmosféru – človek z davu, nekompromisný sudca z ľudu, policajná zapisovateľka – postavy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou deja a prezentujú môj pohľad na súvislosti, príčiny a dôsledky, ktoré som objavila dlhým pátraním (v archívoch, dobových dokumentoch, výpovede svedkov). Budovala som si príbeh svojej postavy „od kolísky až po hrob“ – posledná fáza ale ešte nenastala, keďže na postave sa pracuje neustále každou reprízou. Najskôr som naštudovala psychologickú stránku postáv – čo nebolo vôbec jednoduché, keďže o tejto udalosti nie je veľa dokumentov – zahmlievala dobová tlač, pamätníci nechcú tento príbeh znova otvárať, jediným podkladom boli štátne archívy. Postavy sme okorenili o repliky, ktoré majú silnú odozvu aj v súčasnosti, kedy si tiež problém pohadzujú rôzne inštitúcie či skupiny, jednotlivci. Samozrejmosťou bolo štúdium odbornej literatúry i beletrie, rozhovory s odborníkmi z oblasti psychológie, medicíny,  sociológie alebo práva.

Výrazové prostriedky na dosiahnutie žiadaného zámeru som si cibrila na workshopoch fyzického divadla, hereckých techník, improvizácie, využívanie dychu a hlasového fondu.

Organický rast svojej postavy som musela korigovať a konzultovať aj s ostatnými členmi autorského tímu, dbať pritom na ostatné postavy a dbať na posolstvo celého diela – existuje univerzálna pravda? Čo sa stane, keď nás opustí štát, spoločnosť, rodina? Kto má právo súdiť?  Tieto naliehavé otázky vyvolávajú pnutie a rozpory v celej našej spoločnosti. V plánovanom predstavení divadla DNO vyvolajú rozpory tiež – spočiatku medzi jednotlivými postavami a neskôr vo vnútornom svete každej jednej postavy. V práci som postupovala tak, aby bol projekt čitateľný a zrozumiteľný pre divákov, ale aj zarezonoval v širokej verejnosti.

Práca na týchto postavách a v inscenácii námestovského divadla dNO bola veľmi nápaditá, pestrá, zúročila som v nej svoje doterajšie pestré skúsenosti z oblasti činohry, fyzického divadla, prácu s hlasom, temporytmom,... Jednoznačne pozitívne hodnotím celú skúsenosť a svojou mierou opäť prispela k umeleckému rastu žiadateľky. 

Názov prímateľa
Daniela Kubíková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €