Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie diel s tatranskou tematikou z depozitu Tatranskej galérie

Krátky opis
Tatranská galéria prostredníctvom finančnej podpory z Fondu na podporu umenia zreštaurovala štyri diela, o ktorých informovala verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Reštaurovanie diel

Miesto konania / kraj
Poprad / Poprad

Termín konania
02.09.2016 - 10.05.2017

Popis projektu

Koncom roka 2016 a v prvej polovici roka 2017 boli z depozitu Tatranskej galérie zreštaurované štyri diela s tatranskou tematikou pod vedením reštaurátorky Mgr.art. Jarmily Tarajčákovej, ArtD. Tatranská galérie vlastní vo svojom zbierkovom fonde takmer 2500 umeleckých diel, pričom takmer 600 diel je venovaných práve tatranskej tematike. Dôvodom výberu práve týchto diel, bola okrem ich poškodenia aj skutočnosť ich častého vystavovania na slovenských i zahraničných výstavách ako i používanie ich reprodukcií v rôznych katalógoch, či propagačných materiáloch. Diela sa nachádzali v poškodenom až havarijnom stave a vyžadovali si rovnako konzervačné zásahy, spomalenie prirodzeného procesu starnutia farebnej či lakovej vrstvy, tak aj komplexné reštaurátorské zásahy s cieľom zachovania ich estetickej hodnoty.

Jednalo sa o diela:

O 672 Ľudovít Križan Večer pod Gerlachom, 1943, olej, plátno. 

O 231 Karol Polónyi Belanské Tatry, 1930 – 1940, olej, plátno.

O 254 Karol Polónyi Tatranská krajina, 1930 – 1940, olej, plátno.

O 168 Anton Jasusch Tatry, 1940 – 1945, olej, plátno.


Názov prímateľa
Tatranská galéria v Poprade

Celkový rozpočet:
10 850,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €