Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2017: Katarína Balúnová

Krátky opis
V rámci akvizícii v r. 2017 sa Galéria umelcov Spiša zamerala na súčasný vývoj umenia na Slovensku a na umelcov, ktorí už majú svoje zastúpenie v zbierke galérie a doplnili by ju. V rámci grantu Fondu na podporu umenia bolo zakúpené dielo Kataríny Balúnovej: ENDLESS HOUSE II., ktorým sa doplnili urbanistické kompozície jej tvorby už zastúpené v zbierke. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2017: Katarína Balúnová

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
02.01.2017 - 30.04.2018

Popis projektu

Galéria umelcov Spiša (GUS) patrí k najmladším galériám na Slovensku (od r. 1987). Zbierkový fond GUS k 31. 12. 2017 tvorí 2273 umeleckých diel. Dlhodobým zámerom a snahou galérie je rozširovať zbierkový fond o diela výtvarníkov s celonárodným a stredoeurópskym významom, ako aj doplniť tvorivé obdobia už zastúpených autorov. Cieľom je zamerať sa na tvorbu uceleného zbierkového fondu s dôrazom na súčasný vývoj umenia na Slovensku. 

 

V rámci akvizícii v r. 2017 sa galéria zamerala na súčasný vývoj umenia na Slovensku a na umelcov, ktorí už majú svoje zastúpenie v zbierke galérie a doplnili by ju. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia, podpore Košického samosprávneho kraja a výzvy umelcom sa galérii podarilo v r. 2017 získať od 35 autorov spolu 121 diel, z toho darom 104 diel a 17 diel kúpou. V rámci grantu Fondu na podporu umenia bolo zakúpené dielo Kataríny Balúnovej: ENDLESS HOUSE II., ktorým sa doplnili urbanistické kompozície jej tvorby už zastúpené v zbierke. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 


Výtvarníčka Katarína Balúnová (*1982) zastupuje mladú generáciu autorov. Je rodáčkou z Krompách. Jej tvorba je v zbierkovom fonde zastúpená 12 dielami urbanistického a sakrálneho charakteru. Maľuje urbánne plány, kde geografia imaginárnych miest je záznamom nielen viditeľných konfliktov.

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
1 500,00 €

Výška podpory:
1 425,00 €