Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity Nového Priestoru - sezóna 2021/22

Krátky opis
Rezidenčný pobyt v Bratislave, Novej Cvernovke (Telocvični).
Fotogaléria
Názov podujatia
Hudobná partitúra ako základ pre prácu s tancom, performanciou, textom a hlasom

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
07.02.2022 - 18.02.2022

Popis projektu

Rezidencie sú orientované na štúdium hudobných skladieb v kontexte pohybu, performancie a interpretácie v súčasnom tanci. V selekcii konkrétnych hudobných kompozícií – pre tanečné umenie kľúčového skladateľa Johanna Sebastiana Bacha – Koncert pre harpsichord/klavír a komorný orchester č.1 d mol BWV 1052 a Chaconne z husľovej Partity č. 2 d mol BWV 1004 v úprave pre sólový klavír od Feruccia Busoniho, budú nazerať a analyzovať grafický záznam/ zápis, formálne a kompozičné parametre, interpretačné princípy a estetiku, ktorú skladateľ v týchto dielach predostrel s cieľom prenášať tieto postupy do pohybovej partitúry a artikulovať ich vo fyzickom vyjadrení. V pokračujúcom výskumno-vzdelávacom procese by sme chceli nadviazať na nadobudnuté poznatky z realizovaného výskumu, hlbšie spoznanie princípov tvorby diela J.S. Bacha a ich aplikácia na iné “telá”.  

Nakoľko sa jedná o interdisciplinárny formát, do procesu si prizývame muzikológa Mareka Žoffaja, s ktorým môžeme na základe akustiky, organológie, hudobnej fyziológie, histórie, hudobnej interpretácie, hudobnotextovej interpretácie a hudobnej grafiky ďalej analyzovať Bachovo hudobné dielo a lepšie mu porozumieť. Čo nám ďalej pomáha pri práci s pohybovými/tanečnými sekvenciami, v ich exaktnosti a v obohacovaní pohybového/tanečného materiálu o nové prvky. Pohybový materiál sa obohacuje na základe práce s hudobnými kategóriami (ako napr. tempom, rytmom, dynamikou,  metrumom, agogikou a pod.), kotrých škála sa objavuje v pohybových, či tanečných sekvenciách. Radi by sme aplikovali zistenia na iné tanečné telá, ktoré sú trénované v technike súčasného tanca a klasického tanca, ďalej telá, ktorých vyjadrovacím jazykom je fyzické divadlo (vrátane používanie textu a hlasu). Našim výstupom by mali byť work-in-progress duetá, triá a quartet. 

V rámci ďalšej práce s hudobnou partitúrou nás zaujíma, nakoľko dokáže tanečný umelec zájsť hlbšie do chápania hudobného interpreta a naopak, a ako prebieha výmena. 

Spolupracovníci:

Katarína Brestovanská / tanečníčka,

Marek Žoffaj / muzikológ 

Jana Smokoňová / dramaturgička, režisérka 

Katarína Matúšová a Lukáš Záhorák / tanečníci 

Ela Lehotská / herečka 

Názov prímateľa
En Vorentoe, o.z.

Celkový rozpočet:
38 440,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €