Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorba rukopisu básní Cez kľúčové ucho

Krátky opis
V mesačníku pre literatúru a kultúru Nový život, v čísle 9-10/2021 na str. 32 a 33 boli uverejnené nové básne Kataríny Mosnákovej Bagľašovej z rukopisu Cez kľúčové ucho.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nový život

Miesto konania
Srbsko

Termín konania
27.11.2021

Popis projektu

Mesačník pre literatúru a kultúru Nový život od svojho vzniku obsahuje, resp. odzrkadľuje významné prvky spoločenského  a kultúrneho života Slovákov žijúcich na Dolnej zemi - v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. Nový život v súčasnosti vydáva Slovenské vydavateľské centrum so šéfredaktorkou Zdenkou Valentovou Belićovou. Ako literárny časopis tvorí významný segment v dejinách novinárstva a literatúry vojvodinských Slovákov.

Podnetom k realizácii založenia takého druhu printového média, bolo založenie Matice slovenskej v Juhoslávii, ktoré sa uskutočnilo 15. augusta 1932 v Báčskom Petrovci. Hneď po založení Matica začala so svojou činnosťou, získala vyše stovák členov, a tak svoje pôsobenie rozšírila po jednotlivých vojvodinských dedinách a mestách, kde sa zakladali miestne odbory Matice. S jej vznikom sa začalo uvažovať aj o tom, aby sa zintenzívnila vydavateľská činnosť. Neľahkou prácou, 27. apríla roku 1933, vyšlo prvé číslo časopisu Náš život, ktorý sa neskôr premenoval na Nový život. V časopise sa uverejňujú ukážky z diela eminentných básnikov a prozaikov tak zo Dolnej zeme, ako i zo Slovenska, veľký dôraz sa dáva na prekladovú literatúru a nechýbajú ani recenzie, rozhovory s umelcami, kritiky, úvahy a eseje. 

Časopis Nový život redigovalo viacero šéfredaktorov: Martin Toman (1949), Juraj Spevák (1949 – 1953), Ján Kmeť (1954 – 1966), Juraj Spevák (1967 – 1973), Michal Harpáň (1974 – 1981), Víťazoslav Hronec (1982 – 1989), Miroslav Dudok (1990 – 1993), Michal Ďuga (1994 – 1997), Víťazoslav Hronec (1998 – 2004), Tomáš Čelovský (2005) a Adam Svetlík (2006 - 2014). V roku 2015 bola za šéfredaktorku vymenovaná Zdenka Valentová-Belićová.

V najnovšom čísle časopisu Nový život boli uverejnené nové básne Kataríny Mosnákovej Bagľašovej z rukopisu Cez kľúčové ucho a s poznámkou, že na ich tvorbu autorka získala štipendium Fondu na podporu umenia.


Názov prímateľa
Katarína Mosnak Bagljaš

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 560,00 €