Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorba rukopisu básní Cez kľúčové ucho

Krátky opis
V Slovenských národných novinách (príloha pre mladú literatúru Orol tatranský) a následne aj v elektronickom časopise o umení a kultúre v Banskobystrickom kraji artUM vyšiel rozhovor Marcela Páleša s Katarínou Mosnákovou Bagľašovou, ktorá uvádza skutočnosť, že získala štipendium na tvorbu nových básní FPU.
Fotogaléria
Názov podujatia
časopis artUM

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
23.11.2021

Popis projektu

Časopis o kultúre a umení v Banskobystrickom kraji artUM vydáva Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci s občianskym združením MY KULTURA. Časopis sleduje umelecké počiny v oblasti hudby, literatúry, divadla, vizuálneho umenia, filmu, ale aj významné projekty v tradičnej ľudovej kultúre a tiež prináša informácie o kultúrnych dianiach v Banskobystrickom kraji, odborné texty, eseje, preklady odborných textov, recenzie, reportáže, ukážky nových diel, tiež metodické pokyny v rôznych oblastiach kultúry a rozhovory s profesionálnymi a neprofesionálnymi umelcami, či osobnosťami, ktoré vedú významné kultúrne inštitúcie a sú zaslúžilé za smerovanie našej kultúry. 

Koncepcia časopisu artUM je rozložená do rubrík TÚRY DO KULTÚRY (predstavenie kultúrnych inštitúcií a organiácií, podujatí, online platforiem a pod.), POTYKÁVANIE (portréty umelcov, osobností z oblasti umenia a kultúry), PULZOVANIE TVORBY (recenzie na nové knihy, CD, filmy, div. predstavenia, realizované výstavy výtvarných umelcov a pod.), ART@CHAT (rozhovory so súčasnými umelcami), AKO NA TO (návody, metodické pokyny v oblasti kultúry a umenia) a HORIZONTY (smerovanie kultúry v BB kraji, významné projekty, rekonštrukcie, stratégia kultúry na základe rozhovorov s predstaviteľmi BBSK, NOC, konferencie venované tejto problematike a pod.). V doposiaľ uverejnených článkoch spolupracovali s výtvarníkmi Jaroslavom Uhelom, Evou Pokornou, výtvarným kritikom Vladimírom Valentíkom, spisovateľom Marcelom Pálešom, Miroslavom Kapustom, literárnymi vedcami Stanislavom Háberom, Janou Borguľovou, Etelou Farkašovou, hudobníkom Robom Raganom, univerzitnými pedagógmi Katarínou Hitsingerovou, Katarínou Burdovou, Martinom Urbanom, etnologičkou Andreou Jágerovou, ale aj predesdom Oddelenia kultúry BBSK Petrom Černekom, či generálnym riaditeľom NOC Erikom Kriššákom a ďalšími.

V novembri t.r. bol na online sídle publikovaný rozhovor novinára a spisovateľa Marcela Páleša s Katarínou Mosnákovou Bagľašovou, ktorá uvádza skutočnosť, že získala štipendium na tvorbu nových básní FPU.


Názov prímateľa
Katarína Mosnak Bagljaš

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 560,00 €