Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Wilkinsonová noc Helvera.

Krátky opis
Výstupom je Inscenácia Helverová noc Ide o drámu veľmi súčasnej hry , ktorá reflektuje súčasné dianie v spoločnosti a medziľudských vzťahov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Helverova noc

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
26.08.2021 - 20.11.2021

Popis projektu
Výstupom je Inscenácia Helverová noc Ide o drámu veľmi súčasnej hry , ktorá reflektuje súčasné dianie v spoločnosti a medziľudských vzťahov. Inscenácia bude mať 60 minút. Mimo toho mám v pláne hosťovať v školách , v profesionálnych
divadlách na Slovensku, festivaloch v prípade pozvania alebo výberu Trenčín, Trnava, Bratislava, Zvolen, Nitra, Wrostja
Wroclaw Poľsko, Budapešť , Praha a pod... Zámerom tohto projektu je vytvoriť - inscenovať hru Helverová noc pre verejnosť - divákov. Cieľom projektu je poukázať na zbytočné predsudky , diskrimináciu, rasizmus, súčasné spoločenské dianie a
medziľudské vzťahy. Všetky tieto nami vytvorené úlohy chceme dosiahnuť silnými umeleckými prostriedkami, činoherným divadlom, v ktorom budú mať svoje charakteristické zastúpenie aj hudba. Východiskom je samotná tvorba a inscenačný
proces , ktorého výsledkom je inscenovaná divadelná hra Helverová noc s reprízami. . Účinkujúci je  herečka ,Mgr. art. Diana Semanová . Prínosom tohto textu a inscenácie je silná motivácia v rámci súčasnej politiky, Prítomnosť fašistických
prvkov v spoločnosti, čo má dokonca priamy v vplyv na dnešnú mládež , ale aj strednú či staršiu generáciu. Preto mám potrebu upozorniť na túto problematiku a nastoliť tak dialóg medzi jasným zrkadlom spoločnosti cez divadelnú formu a
divákom ako takým.


Názov prímateľa
Diana Semanová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €