Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

I. willqins Helverová noc

Krátky opis
Výstupom Inscenácia bola Helverova noc. Ide o drámu veľmi súčasnej hry , ktorá reflektuje súčasné dianie v spoločnosti a medziľudských vzťahov. Inscenácia má 60 minút. Už teraz mám potvrdené hosťovania pozvania: Bratislava, Budapešť , Praha, Bukurešť a pod... Zámerom tohto projektu bolo vytvoriť - inscenovať hru Helverova noc pre verejnosť - divákov. Cieľom projektu bolo poukázať na zbytočné predsudky , diskrimináciu, rasizmus, súčasné spoločenské dianie a medziľudské vzťahy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Helverova noc

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
26.08.2021 - 20.11.2021

Popis projektu
Výstupom je Inscenácia Helverová noc Ide o drámu veľmi súčasnej hry , ktorá reflektuje súčasné dianie v spoločnosti a medziľudských vzťahov. Inscenácia bude ma 60 minút. Mimo toho mám v pláne hosťovať v školách , v profesionálnych divadlách na Slovensku, festivaloch.  Vytvorili sme  inscenáciu  Helverova  noc pre verejnosť - divákov. Podarilo sa nám  poukázať na zbytočné predsudky , diskrimináciu, rasizmus, súčasné spoločenské dianie a medziľudské vzťahy. Všetky tieto nami vytvorené úlohy  sme  dosiahli silnými umeleckými prostriedkami, činoherným divadlom, v ktorom  mala svoje charakteristické zastúpenie aj hudba. Východiskom bolo samotná tvorba a inscenačný
proces , ktorého výsledkom je inscenovaná divadelná hra Helverova noc s reprízami. . Účinkujúci je rómsky herec ,Mgr. art. František Balog . Prínosom tohto textu a inscenácie je silná motivácia v rámci súčasnej politiky, Prítomnosť fašistických prvkov v spoločnosti, čo má dokonca priamy v vplyv na dnešnú mládež , ale aj strednú či staršiu generáciu. Preto som mal potrebu upozorniť na túto problematiku a nastoliť tak dialóg medzi jasným zrkadlom spoločnosti cez divadelnú formu a divákom ako takým.


Názov prímateľa
František Balog

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €